Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Докторантура

ДОКТОРАНТУРА

За рішенням вченої ради Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (далі – ХНЕУ ім. С. Кузнеця) від 21.06.2016 р. (протокол № 11) у докторантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця трансформовано наукові спеціальності переліку 2011 року у наукові спеціальності переліку 2015 року, а саме:
 
 • 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит у наукову спеціальність 
  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування;
 
 • 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у наукові спеціальності:    
  • 051 Економіка;
  • 073 Менеджмент;
  • 075 Маркетинг;
  • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
 
Набір на підготовку докторантів у ХНЕУ ім. С. Кузнеця за науковими спеціальностями 2015 року починається 1 вересня 2016 року.
 
До докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця приймаються (за держзамовленням та на умовах контракту) особи, які мають:
 • ступінь доктора філософії (кандидата наук);
 • наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності.
 
Термін навчання у докторантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця – 2 роки.
 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 року.
 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця продовжує здійснювати підготовку докторантів (які вступили у 2015 – 2016 навчальному році та раніше) за науковими спеціальностями переліку 2011 року, а саме:
 • 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством;
 • 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної  діяльності);
 • 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в  економіці.
   
Відповідно до п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» підготовка здобувачів, які вже навчаються за зазначеними спеціальностями, здійснюється відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 309 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 9, ст. 345).
 
Вступ і зарахування на навчання до докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця здійснюється на конкурсній основі відповідно до:
 
З 1 січня 2017 року (згідно з Постановою  КМУ №1050 від 28 грудня 2016 року та Постановою КМУ №32 від 25 січня 2017 року) стипендія докторантів складає 90% посадового окладу доцента + розмір доплат за наявний науковий ступінь або вчене звання, у разі, коли відповідна наукова програма за профілем збігається з науковим ступенем або вченим званням докторанта.
 
Кiлькiсть переглядів: 10954