Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

DocHUB

 

 

 

Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок

та академічного письма на регіональному рівні України

574 064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2- CBHE-SP DocHub

 
 
Тривалість проекту: 15 жовтня 2016 –  14 жовтня 2019
 
Цільова група: аспіранти, науковці, викладачі ВНЗ, адміністрація ВНЗ, Міністерство освіти і науки України

Координатор: проф. Валентина Дагієне
Контакти: тел.: +370 698 05448
 
Партнерство:
 • Вільнюський університет, Литва
 • Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна
 • Національний університет «Львівська політехніка», Україна
 • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна
 • Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна
 • Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Україна
 • Міністерство освіти і науки України
 • Університет Люмьер ЛІОН-2, Франція
 • Технологічний інститут Лімерика, Ірландія
 • Університет Тампере, Фінляндія
 • Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
 • Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України
 • Інститут фізики конденсованих систем Національної академії наук України
 • Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
 • Інститут хімії високомолекулярних сполук Національної академії наук України
 
Мета та завдання проекту:
 
Цей проект має на меті стимулювати подальше реформування і вдосконалення на національному рівні освітньо-наукових навчальних програм третього циклу освіти у відповідності до Болонських реформ через розробку та впровадження законодавчих змін і нормативних документів Міністерства освіти і науки України і відповідних процедур і регламентів підготовки аспірантів на рівні університетів; формування критичної маси дослідників (інтегруючи потенціал дослідницьких інститутів Академії наук України з активними дослідниками та викладачами в університетах) для забезпечення освіти для здобувачів ступеня доктора філософії.
 
Впродовж часу проекту співпраця закладів вищої освіти і науки для підготовки здобувачів ступеня доктора філософії має бути інституціоналізована через створення освітніх кластерів наукової освіти в  університетських регіональних центрах підготовки докторів філософії (докторських шкіл / ДокХабів), які становитимуть освітню адміністративну інфраструктуру для якісного викладання, навчання і наукової співпраці в п’яти регіонах України: західний, центральний, східний, південний і південно-східний. Викладання і навчання в кожному ДокХабі буде провадитися як за окремими галузями, так і для розвитку науково-організаційних і комунікативних навичок і компетенцій (зокрема: наукова комунікація і презентація, проектний менеджмент, та ін.)
 
Навчальна програма та окремі тренінги будуть викладатися в форматі змішаного навчання, що дозволить впровадити гнучкі формати навчання, дистанційне навчання, збільшить охоплення кожного з регіональних ДокХабів.
 
Впровадження відповідних нормативних документів і положень учасниками кластерів, їх погодження в Міністерстві освіти і науки та інших міністерствах, відкриє можливість реальної міжінституційної співпраці: ліцензування та акредитацію спільних освітньо-наукових (PhD) програм, дійсного трансферу кредитів і кредитної мобільності на третьому циклі освіти в Україні, перерахування коштів між закладами вищої освіти і науки.
 
Окремі завдання проекту:
 • Створення п’яти міжінституційних дослідницьких тематичних груп (мереж), інтегрованих через спільне наукове керівництво здобувачами ступеня доктора філософії (PhD);
 • Створення п’яти міжінституційних докторських шкіл для провадження і організації наукової освіти;
 • Розробка і пілотне викладання курсів зі спеціальної фахової підготовки і загально-наукових компетенцій для третього (освітньо-наукового) рівня освіти у відповідності зі стандартами і кращими зразками Європейського союзу;
 • Створення інфраструктури для якісного викладання академічного письма англійською мовою і забезпечення знання англійської мови на рівні С1;
 • Вдосконалення і розробка нормативних документів (положення, рекомендації) для Міністерства освіти і науки України, Національного агентства з якості освіти, які уможливлять інтеграцію дослідницького середовища зі значною критичною масою,  академічну мобільність у межах України і співпрацю закладів вищої освіти для наукової освіти.
 
Напрями діяльності за проектом:
 • формальне створення докторських шкіл у 5 університетах, які мають стати освітніми кластерами (ДокХабами), що передбачає затвердження Регламенту (Положення), реструктуризацію існуючих відділів аспірантури, які ведуть набір і здійснюють контроль за окремими освітньо-науковими програмами;
 • тренінг для викладачів та ознайомлення з  кращими практиками наукової освіти у навчанні загально-наукових компетенцій, академічного письма англійською мовою і фахової підготовки здобувачів ступеня доктора філософії;
 • розробка і публікація навчальних програм з загально-наукових компетенцій, академічного письма англійською мовою і фахової підготовки учасниками проекту
 • залучення аспірантів різних років у пілотне викладання курсів з загально-наукових компетенцій, академічного письма англійською мовою і фахової підготовки
 • затвердження урядом України розроблених нормативних документів, які дозволять академічну кредитну мобільність і переведення бюджетних коштів між закладами вищої освіти і науки України;
 • популяризація і представлення для інших закладів вищої освіти ДокХабів в якості  регіональних центрів підготовки докторів філософії з загально-наукових компетенцій, академічного письма англійською мовою і фахової підготовки в 5 регіонах;
 • ліцензування і впровадження 5 міжінституційних освітньо-наукових програм з підготовки докторів філософії (із залученням фахівців з Європейського союзу для співкерівництва аспірантами);
 • успішна і продуктивна робота проектної групи, підготовка проміжних і фінальних звітів, схвалених EACEA
 
Очікувані результати:
 • Розробити, погодити і впровадити Регламенти наукової освіти (для навчальних закладів) і загальнонаціональні нормативні документи із залученням Міністерства освіти і науки України, Кабінету міністрів України, Національного агентства з якості освіти), які забезпечать функціональну міжінституційну співпрацю для забезпечення підготовки здобувачів ступеня доктора філософії (PhD). Зокрема, нормативні документи, які будуть регулювати обмін коштами між бюджетними інституціями вищої освіти і науки (сплату за курси, співкерівництво аспірантами), визнання кредитів академічної кредитної мобільності (національної та міжнародної); підготувати, погодити і провести ліцензування та акредитацію міжінституційних спільних освітньо-наукових програм (PhD);
 
 
 • Створити 5 регіональних ДокХабів, які будуть виконувати функції національних регіональних центрів підготовки докторів філософії; погодити Регламент їхньої діяльності; забезпечити інфраструктуру для відстежування процедур зарахування, контролю успішності аспірантів, процедур якісного наукового керівництва, мобільності, навчальної роботи, дослідницьких результатів і публікацій, запровадити формат змішаного навчання; популяризувати ДокХаби як центрів інтеграції дослідницького середовища зі значною критичною масою дослідників для навчання і дослідницької роботи;
 • Створити 5 міжінституційних дослідницьких тематичних мереж за такими напрямами: політичні науки, освітня політика, фінанси, інформатика, хімія (біохімія), інтегрованих через регулярну співпрацю в семінарах і через спільне наукове керівництво здобувачами ступеня доктора філософії (PhD), із застосуванням засобів дистанційного навчання, відео конференції, тощо. Кожна з дослідницьких мереж має включати наукових керівників і аспірантів з принаймні двох українських університетів, одного дослідницького інституту і дослідників/викладачів з одного європейського партнерського університету;
 • Забезпечити інфраструктуру та систему для викладання академічного письма англійською мовою (з урахуванням галузевої специфіки) у кожному ДокХабі, що передбачає ретельно розроблену і апробовану навчальну програму для змішаного навчання (он-лайн завдання і матеріали, систему управління навчанням, спеціальне устаткування для класів), спеціальну підготовку викладачів і відповідні методики навчання. Ефективність навчальної програми має бути підтверджена зовнішнім тестуванням (Cambridge Advanced English) і пристосована для викладання ширшому колу науковців, зацікавлених підвищити свої навички академічного письма (сприяння міжнародним публікаціям). Курси мають також забезпечувати можливість для аспірантів підвищити свій рівень володіння англійською мовою з рівня B2 до C1, що на сьогодні є відкритою можливістю для мовних шкіл в Україні, і допоможе курсам ДокХабів продовжити свою роботу після завершення проекту.
 
 
 • Розробка і пілотне викладання курсів з загальних навичок науковця (науковий менеджмент, наукова презентація, новітні засоби і методи викладання) і спеціальних фахових курсів (три для кожної між інституційної тематичної мережі) у відповідності до стандартів якості Європейського союзу і «Принципів інноваційної наукової освіти».
 
Програми курсів
 
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця   http://www.hneu.edu.ua/
тел.: +38057 702 03 04, факс: +38057 702 07 17
 
Відповідальна особа:  Ірина Золотарьова, кандидат економічних наук, професор, радник ректора щодо міжнародних проектів
Контакти: tel.: +380677596158; +380997218145
e-адреса: izolotaryova@gmail.com

 

Кiлькiсть переглядів: 99