Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Відділ молодіжної політики та соціального розвитку

ВІДДІЛ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 
Рік заснування – 2007
 
61166, м. Харків, пр-т  Науки, 9-а,
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2-й поверх Головного корпусу, каб. 217-а
Тел. +38 (057) 702-11-90, 4-58 (внутр.)
E-mail: depnurt@hneu.edu.ua
 
Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про вищу освіту», нормативними актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також наказами Міністерства освіти і науки України, наказами ректора університету, рішеннями Конференції трудового колективу та вченої ради університету, Статутом ХНЕУ ім. С. Кузнеця,  Концептуальними засадами розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця до 2020 р., Правилами внутрішнього розпорядку університету, Кодексу професійної етики та організації культури працівників і студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Статутів молодіжної та первинної профспілкової студентських організацій ХНЕУ ім. С.Кузнеця, інших органів студентського самоврядування.
 
Основні завдання відділу є:
 • координація виховної роботи в університеті;
 • створення сприятливих умов для формування особистості студента як громадянина-патріота, громадянина-фахівця;
 • виховання правової культури студентської молоді;
 • розробка кодексів, концептуальних засад, концепцій, положень, методичних вказівок з виховної роботи;
 • забезпечення умов для ефективного функціонування керівників академічних груп з виховної роботи та здійснення контролю за їх діяльністю;
 • організація та проведення науково-методичних семінарів для керівників академічних груп з виховної роботи;
 • створення оптимальних умов для діяльності органів студентського самоврядування та розвитку молодіжної політики в університеті;
 • взаємодія з державними органами щодо студентського самоврядування в університеті;
 • робота по постійному оновленню рекламно-інформаційних стендів в підшефних школах та у ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
 • сприяння діяльності та консолідації студентських організацій ХНЕУ ім. С. Кузнеця (первинна профспілкова організація студентів, молодіжна організація, спільнота ІНЖЕКівців – випускників шкіл, студентське об’єднання  «Правопорядок», спортивний клуб, студентські ради гуртожитків тощо);
 • збір та надання документів студентів, аспірантів, докторантів, молодих учених та науковців ХНЕУ ім. С. Кузнеця  щодо отримання іменних стипендій та відзнак;
 • допомога в організації та проведенні Всеукраїнських конкурсів та олімпіад на базі університету;
 • збір документації та робіт студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця щодо участі у Регіональному  конкурсі студентських наукових робіт;
 • співпраця з  Харківським університетом повітряних сил ім. І. Кожедуба, з національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут», Академією  внутрішніх військ МВС України та  Національної академії Національної гвардії України щодо проходження  студентами ХНЕУ ім. С. Кузнеця  військової підготовки за програмою офіцерів запасу;
 • оновлення інформаційної бази нагород та відзнак викладачів ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
 • оформлення нагородних документів для відзначення працівників та викладачів університету;
 • організаційна робота щодо проведення іміджевих заходів на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця (конференції, семінари, іміджеві заходи, ювілейні річниці університету тощо);
 • організація та проведення зустрічей випускників ХНЕУ ім. С. Кузнеця минулих років безпосередньо в університеті;
 • розробка Плану виховної роботи ХНЕУ ім. С. Кузнеця та впровадження його в виховний процес університету;
 • здійснення контролю за реалізацією планів виховної роботи на факультетах;
 • аналіз виконання планів: звіт керівників груп;
 • організаційна робота щодо збору та обробки даних для видання фотоальбомів «Випускник – 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015...», «Положення про старосту академічної групи ХНЕУ ім. С. Кузнеця», «Положення про керівника академічної групи з виховної роботи» тощо;
 • профілактика здорового способу життя в університеті та студентських гуртожитках;
 • співпраця з деканатами університету по допомозі працівникам  господарчого відділу щодо підтримки в належному санітарному стані навчальних аудиторій університету та прилеглих територій;
 • підготовка виборчих дільниць для виборів до місцевих органів самоврядування та органів законодавчої влади;
 • співпраця з Медпунктом університету щодо проведення профілактичної роботи зі студентами;
 • співпраця з міськими пунктами переливання крові щодо участі студентів у благодійних акціях по допомозі постраждалим, переселенцям тощо;
 • координація волонтерської діяльності щодо дієвої допомоги захисникам Вітчизни та членам їх сімей, переселенцям тощо;
 • координація профорієнтаційної роботи зі школярами та випускниками закладів I-II рівнів акредитації;
 • координація шефської роботи студентського та викладацького колективів, пов’язаною з допомогою учням Люботинської школи-інтернату для дітей-сиріт та дітей без батьківського піклування.
 
З березня 2014 року у складі відділу почала роботу Соціально-психологічна служба ХНЕУ ім. С. Кузнеця, основною метою якої є соціально-психологічне забезпечення навчально-виховного процесу, підвищення ефективності навчального, наукового процесу, особистісний розвиток, захист психічного здоров’я, соціального благополуччя студентів, викладачів, наукових працівників та інших працівників ХНЕУ ім. С. Кузнеця. На базі університету працює телефон довіри та скринька довіри.
Психологи соціально-психологічної служби (СПС) університету виконують наступні завдання: 
 • психологічну діагностику; 
 • психологічне консультування;
 • сприяють повноцінному розвитку особистості студентів протягом навчання, створюють умови для формування у них мотивації до самовиховання та саморозвитку;
 • психологічно забезпечують та супроводжують діяльність основних груп працівників університету.
 
Кiлькiсть переглядів: 10323