Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Кафедра міжнародного бізнесу та економічного аналізу

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 
 
Рік заснування – 1982 рік
 
61166, м. Харків, пр-т Науки, 9а,
ХНЕУ, 2-й навчальний корпус, ауд. 35, 36.
Тел. +38 (057) 702-18-30, 3-71 (внутрішній)
E-mail: kafecan@hneu.edu.ua
Сайт: http://www.ea.hneu.edu.ua
 
Завідуюча кафедрою – доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України – Отенко Ірина Павлівна.
 
Кафедра міжнародного бізнесу та економічного аналізу готує компетентних фахівців, здатних працювати на посадах керівників різних рівнів та виконувати завдання підготовки й прийняття стратегічних рішень, стратегічного управління, керівництва, а саме: директора із зовнішньоекономічних зв’язків, аналітика світових товарних ринків,  фахівця з експорту, агента з митного оформлення вантажів та товарів, дипломатичного агента, аташе, дипломатичного кур’єра, координатора міжнародного маркетингу, міжнародного фінансового аналітика, менеджера з міжнародних продажів, менеджера міжнародного бізнесу, фахівця з міжнародної торгівлі, ризик-менеджера в міжнародному бізнесі, приватного підприємця у сфері міжнародного бізнесу, перекладача, міжнародного PR-менеджера, фахівця з корпоративного менеджменту у міжнародних компаніях, фахівця по зв’язкам із громадскістю та пресою, експерта із суспільно-політичних питань, міжнародного аналітика, політичного оглядача тощо.
 
Кафедрою міжнародного бізнесу та економічного аналізу ведеться підготовка українських та іноземних студентів за спеціалізацією «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та «Міжнародний бізнес» на освітньому рівні бакалавра та за спеціалізацією «Управління фінансово-економічною безпекою» на освітньому рівні  магістра. З 2015 року формуються академічні групи, які вивчають всі дисципліни виключно англійською мовою.
 
Сайт кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу 
 
Кафедра міжнародного бізнесу та економічного аналізу випускає бакалаврів за спеціальностями / освітніми програмами:
 • 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
 
Метою програми є підготовка та виховання високо компетентних  фахівців з міжнародних відносин та регіональних студій, які можуть займатися інформаційно-аналітичною, консультативною, експертною діяльністю для розв’язання завдань та проблем реалізації міжнародних зв’язків на різних рівнях.
 
Презентація освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціалізацією «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
 
 • 292 Міжнародні економічні відносини – «Міжнародний бізнес»
 
Метою програми є  підготовка та виховання високо компетентних фахівців з міжнародного бізнесу – експертів, консультантів, оглядачів із зовнішньоекономічних питань, маркетингу та ведення бізнесу.
 
Презентація освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціалізацією «Міжнародний бізнес»
 
Кафедра міжнародного бізнесу та економічного аналізу випускає магістрів за спеціальностями /освітніми програмами:
 • 073 «Менеджмент» – «Управління фінансово-економічною безпекою»
 
Метою програми є  підготовка компетентних  фахівців з фінансово-економічної безпеки – керівників, професіоналів та аналітиків.
 
Презентація магістерської програми «Управління фінансово-економічною безпекою»
 
Кафедра міжнародного бізнесу та економічного аналізу здійснює підготовку докторантів та аспірантів:
 
З 2016 року кафедрою започатковано програму підготовки PhD.
 
За останні 5 років  було захищено 14 кандидатських дисертації.
 
Конкурентні переваги бакалаврських та магістерських програм кафедри:
 • практичне спрямування та гнучкість до змін економічного середовища
 • якісна підготовка кваліфікованих керівників
 • потужна навчальна база – матеріально-технічне, навчально-методичне, інформаційне забезпечення
 • використання інтерактивних  методів навчання
 • викладання професійних дисциплін англійською мовою –  викладання викладачами, які мають сертифікат ВЕС (Business English Certificate by Cambridge University)
 • опанування німецької та французької як другої іноземної мови за вибором студента;
 • доступ до міжнародних програм академічної мобільності (паралельного навчання або стажування в вузах інших країн) та інших освітніх та наукових проектів
 • підтримка у працевлаштуванні на підприємствах-партнерах університету та потенційних роботодавців
 • можливість отримання сертифіката ВЕС на знання ділової англійської мови
 • активна участь в творчих, культурних та спортивних заходах університету, можливість стати членом Молодіжної Організації Університету
 
Наші студенти:
 • переможці і призери Всеукраїнських студентських олімпіад
 • учасники і переможці конкурсів наукових робіт
 • учасники і призери Міжнародних науково-практичних конференцій
 
Міжнародна діяльність кафедри:
 
Кафедра здійснює активну міжнародну діяльність, підтримуючи міжнародні зв’язки з:
 • Економічним університетом Братислави (Словаччина)
 • Латвійським університетом, Рига (Латвія)
 • Політехнічним інститутом Браганса (Потругалія)
 
Напрямки наукових досліджень:
 
Викладачами кафедри здійснюються наукові розробки за наступними напрямками:
 • Міжнародна торгівля
 • Міжнародний бізнес
 • Управління розвитком підприємства
 • Аналітичні дослідження суб’єктів господарювання
 • Корпоративна культура організації
 • Трансформаційні зміни підприємства
 • Аналіз в галузях народного господарства
 • Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
 • Безпека банківської діяльності
 • Організація кадрової безпеки
 • Управління безпекою розвитку соціально-економічних систем
 • Регіональні особливості міжнародної економіки 
 • Регіональна економіка
 • Менеджмент
 • Ризикологія
 • Просторовий розвиток економіки
 • Корупція та економічна безпека
 • Розвиток державно-приватного  партнерства як інструменту інвестиційної підтримки реалізації державних програм соціально-економічного розвитку країни
 • Забезпечення процесів державного регулювання розвитком національної економіки шляхом застосування партнерської взаємодії держави та бізнесу
 
Професорсько-викладацький склад кафедри:
 
На кафедрі працює  21 викладач, з яких 3 доктори економічних наук, 5 – професорів, 11 – кандидатів економічних наук, 9 з яких доценти. Викладачі кафедри є сертифікованими лекторами та фахівцями з питань проведення тренінгів, застосування ділової англійської мови,  викладання англійською мовою.
 
Викладачі кафедри
 
Новини кафедри
Кiлькiсть переглядів: 17113