Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Кафедра оподаткування

КАФЕДРА МИТНОЇ СПРАВИ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

 
Рік заснування – 2003
 
61166, Україна, м.Харків, пр-т Науки 9а,
ХНЕУ, Лекційний корпус, ауд. L33.
Тел. +38 (057) 702-18-35
Завідувач кафедри – доктор економічних наук, доцент, Тищенко Вікторія Федорівна.
 
Кафедра створена в 2003 році, вона здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Кафедра забезпечує формування компетенцій, пов’язаних з податковою та митною сферою, на інших спеціальностях.
 
Головна мета кафедри – підготовка економічної еліти держави та формування високопрофесійних фахівців-економістів з інноваційною поведінкою у сфері митної справи та оподаткування.
 
Підготовку студентів забезпечує 10 викладачів кафедри, серед них один професор, 2 доктори економічних наук, заслужений економіст України, 8 кандидатів економічних наук. Усі викладачі за своїм рівнем підготовки відповідають займаним посадам, мають досвід наукової роботи та практики оподаткування. Науковий потенціал кафедри підвищується за рахунок підготовки докторантів і аспірантів.
 
З метою забезпечення ефективного й динамічного розвитку податкової системи України організація навчання фахівців з оподаткування побудована з урахуванням міжнародних стандартів вищої освіти, вітчизняної та зарубіжної економічної науки і практики.
 
Підготовка магістрів здійснюється за магістерською програмою: «Податкове адміністрування й контроль» з урахуванням компетентнісного підходу.
 
Фаховими дисциплінами є: «Теорія та історія оподатковування», «Податкова система», «Податковий облік і звітність», «Податковий менеджмент», «Адміністрування податків», «Податковий контроль», «Податкове планування».
 
Під керівництвом доктора економічних наук, професора Ю. Б. Іванова на кафедрі діє наукова школа «Наукові засади податкової політики та податкового регулювання». В рамках наукового спрямування школи студенти пишуть наукові роботи, наукові статті або тези доповідей на конференції.
 
Викладачі кафедри оподаткування активно займаються науково-дослідною роботою, беруть участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях, є лауреатами багатьох наукових конкурсів. Вони працюють у тісному взаємозв’язку з Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України, іншими закладами НАН України, Палатою податкових консультантів України, а також з установами різних рівнів Державної фіскальної служби України.
 
Провідні фахівці установ запрошуються до проведення лекційних та практичних занять з дисциплін, що визначають специфіку роботи в податкових органах. Активне наукове співробітництво кафедри з податковими установами дозволяє залучати студентів до участі в дослідженнях та участі в олімпіадах з питань оподаткування, готувати дипломні роботи з актуальних проблем сучасних знань у галузі економіки, ефективно впроваджувати новітні досягнення науки, сучасні інформаційні технології в навчально-виховний процес. Найбільш обдаровані студенти мають змогу продовжити навчання в аспірантурі університету.
 
Навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри оподаткування за останні п'ять років
 
Інформаційне забезпечення дисциплін кафедри оподаткування

 

Кiлькiсть переглядів: 6821