Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Кафедра оподаткування

КАФЕДРА ОПОДАТКУВАННЯ


Рік заснування – 2003
 
61166, Україна, м.Харків, пр-т Науки 9а,
ХНЕУ, Лекційний корпус, ауд. L33.
Тел. +38 (057) 702-18-35
Завідувач кафедри – кандидат економічних наук, доцент, Найденко Олексій Євгенович
 
Кафедра створена в 2003 році, вона здійснює підготовку фахівців за спеціалізацією «оподаткування» та забезпечує формування компетенцій, пов’язаних з податковою сферою, на інших спеціальностях.
 
Головна мета кафедри – підготовка економічної еліти держави та формування високопрофесійних фахівців-економістів з інноваційною поведінкою у сфері оподаткування.
 
Підготовку студентів забезпечує 16 викладачів кафедри, серед них один професор, доктор економічних наук, заслужений економіст України, 12 кандидатів економічних наук. Усі викладачі за своїм рівнем підготовки відповідають займаним посадам, мають досвід наукової роботи та практики оподаткування. Науковий потенціал кафедри підвищується за рахунок підготовки докторантів і аспірантів.
 
З метою забезпечення ефективного й динамічного розвитку податкової системи України організація навчання фахівців з оподаткування побудована з урахуванням міжнародних стандартів вищої освіти, вітчизняної та зарубіжної економічної науки і практики.
 
Підготовка магістрів здійснюється за магістерською програмою: «Податкове адміністрування й контроль» з урахуванням компетентнісного підходу.
 
Фаховими дисциплінами є: «Теорія та історія оподатковування», «Податкова система», «Податковий облік і звітність», «Податковий менеджмент», «Адміністрування податків», «Податковий контроль», «Податкове планування».
 
Під керівництвом доктора економічних наук, професора Ю. Б. Іванова на кафедрі діє наукова школа «Наукові засади податкової політики та податкового регулювання». В рамках наукового спрямування школи студенти пишуть наукові роботи, наукові статті або тези доповідей на конференції.
 
Викладачі кафедри оподаткування активно займаються науково-дослідною роботою, беруть участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях, є лауреатами багатьох наукових конкурсів. Вони працюють у тісному взаємозв’язку з Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України, іншими закладами НАН України, а також з установами різних рівнів Державної податкової служби України, Інститутом економіки Уральського відділення РАН та ВНЗ Росії.
 
Провідні фахівці установ запрошуються до проведення лекційних та практичних занять з дисциплін, що визначають специфіку роботи в податкових органах. Активне наукове співробітництво кафедри з податковими установами дозволяє залучати студентів до участі в дослідженнях та участі в олімпіадах з питань оподаткування, готувати дипломні роботи з актуальних проблем сучасних знань у галузі економіки, ефективно впроваджувати новітні досягнення науки, сучасні інформаційні технології в навчально-виховний процес. Найбільш обдаровані студенти мають змогу продовжити навчання в аспірантурі університету.
 
Навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри оподаткування за останні п'ять років
 
Інформаційне забезпечення дисциплін кафедри оподаткування

 

Кiлькiсть переглядів: 5526