Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Кафедра політичної економії

КАФЕДРА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

 
Рік заснування – 1930 
 
61166, м. Харків, пр-т Науки, 9а, 
ХНЕУ, Перший корпус, ауд. 406, 407.
Тел. +38 (057) 702-18-32, 3-41 (внутрішній)
Сайт: http://economist.in.ua
 
Завідуючий кафедрою – професор, доктор економічних наук Попов Олександр Євгенійович.
 
Кафедра політичної економії не тільки готує компетентних фахівців, з економічної теорії, але й забезпечує якісну підготовку з фундаментальних економічних дісциплін студентів усіх напрямків навчання.
 
Кафедра політичної економії є однією з провідних кафедр, які формують світогляд та економічне мислення студентів ХНЕУ. Колектив кафедри викладає фундаментальні економічні дисципліни при підготовці фахівців всіх спеціальностей університету. Знання, вміння та навички  отримані при вивченні політичної економії, макроекономіки, історії економіки та економічної думки, національної економіки створюють теоретичну базу для подальшого набуття студентами професійних компетентностей  за обраними напрямами підготовки.
 
Кафедра політичної економії випускає
 • бакалаврів за напрямом підготовки 6.030501 та магістрів за спеціальністю 8.03050101 «Економічна теорія та економічна політика»
 
Наукова співпраця:
 • Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
 • ТОВ «Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва»
 • ТОВ «Міждержавний міжрегіональний центр «Україна-Росія» 
 
Творча співдружність:
 • КСП «Харківгорліфт»
 • ТОВ «Триада принт»
 • ТОВ «АННА»
 • Приватна фірма «Денталюкс»
 • ТОВ «Арго-Лізинг»;
 • ПАТ «Приватбанк»;
 • ТОВ «АТЛАНТ»
 • ДЛОУ «Сонячний»
 • ПАТ КБ «Правексбанк»
 • АТП УРСП  «Путь» 
 
На кафедрі працює 17 викладачів, з яких 2 доктора економічних наук,  професора, 15 кандидат економічних наук, з яких 12 мають вчене звання доцента. Над підготовкою кандидатських дисертацій працюють 4 аспірантів.  
 
Наукова діяльність кафедри зорієнтована на виконання госпдоговірних та держбюджетних робіт. За результатами наукових досліджень, членами кафедри здійснюється підготовка та публікації статей в журналах, реферованих виданнях, збірниках та тез доповідей на конференціях. Результати наукових досліджень активно використовуються в навчанні студентів.
 
Напрямки наукових досліджень:
 • соціально-економічні проблеми розвитку України;
 • історична тенденція розвитку економічних систем;
 • проблеми активізації інноваційно-інвестиційної діяльності;
 • теоретико-методичне забезпечення конкурентоспроможності підприємств.
 
Кафедра регулярно проводить Всеукраїнські науково-практичні конференції з питань економічного та соціального розвитку країн з транзитивною економікою.
 
Зараз готуються електронні навчальні посібники за нормативними дисциплінами кафедри.
 
Наші студенти - переможці і призери Всеукраїнських студентських олімпіад зі спеціальності економічна теорія:
 • Нестеренко Є.Є.
 • Волошина Т.О.
 
Наша студентка Логінова К.С. три роки поспіль (2011, 2012, 2013) є стипендіаткою фонда В.Пінчука «завтра.ua»

 

Кiлькiсть переглядів: 8472