Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Кафедра фізвиховання та спорту

КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ

 
Рік заснування - 1930

61001, м. Харків, пр. Науки, 9а,
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший навчальний корпус, ауд. 108.
Тел. +38 (057) 702-18-36, 3-76 (внутрішній)
 
Завідувач кафедри кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, майстер спорту України Маракушин Андрій Ігорович.
 
Кафедра фізвиховання та спорту є базовим структурним підрозділом Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця, що забезпечує навчально-виховну, методичну та науково-дослідницьку роботу з однієї або кількох споріднених дисциплін.
 
На кафедрі працює 12 кваліфікованих фахівців. З них троє мають науковий ступень кандидата наук з фізичного виховання та спорту, один кандидата педагогічних наук; вчене звання доцента, 5 викладачів мають спортивне звання майстра спорту. Крім того, на кафедрі працюють викладачі, які мають суддівські категорі, у тому числі 2 судді національної категорії.
 
Кафедра фізвиховання та спорту бере участь у процесі навчання студентів, та в організації і забезпеченні освітньої діяльності навчального закладу.
 
У складі кафедри фізвиховання та спорту створені навчальні підрозділи – навчальні секції фізичного виховання, фізичної реабілітації, спортивного виховання, які об’єднують відповідні спеціалізації з видів рухової активності, захворювань, спорту та навчальні групи.
 
Основними напрямами діяльності кафедри фізичного виховання та спорту є:
 • навчальна робота з дисципліни «Фізичне виховання» за всіма спеціальностями різних освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до вимог щодо рівня знань і вмінь з фізичного виховання;
 • науково-дослідна робота в галузі фізичного виховання і спорту студентської молоді та різних верств населення;
 • підвищення кваліфікації науково-педагогічних (педагогічних) працівників;
 • фізкультурно-освітня, методична, видавнича робота;
 • профорієнтаційна робота з учнями підшефних шкіл;
 • постійна робота по пропаганді та організації здорового способу життя серед студентів, викладачів та працівників університету;
 • робота по створенню спортивних та оздоровчих секцій для викладачів (працівників) університету та членів їх сімей.
 
Головними завданнями кафедри є:
 • залучення студентів університету до фізкультурно-спортивної діяльності для творчого засвоєння цінностей фізичної культури і спорту з метою гармонійного розвитку та зміцнення фізичного і духовного здоров’я, підготовки до майбутньої професії;
 • формування у студентів гуманістичного світогляду, тісно пов’язаного з теоретичними і практичними проблемами фізичної культури;
 • формування у студентів потреби у зміцнені власного здоров’я, оточуючих, фізичного вдосконалення засобами і формами фізичного виховання, опанування культури здорового способу життя, навичок самостійних занять фізичними вправами протягом усього життя, основ сімейного фізичного виховання;
 • сприяння спортивному вдосконаленню студентів.
 
Основними напрямами наукової роботи кафедри фізвиховання та спорту є:
 • фізичне виховання у вищих навчальних закладах;
 • інноваційні технології в тренувальному процесі кваліфікованих баскетболісток з вадами слуху;
 • оптимізація процесу організації та проведення занять в навчальної секції з фізичної реабілітації;
 • формування мотивації студентів вищих економічних навчальних закладів до занять з фізичного виховання та спорту.
 
За планом позанавчальної роботи вищого навчального закладу кафедра організовує:
 • заняття студентів фізичною культурою і видами спорту за інтересами;
 • самостійні заняття студентів фізичними вправами, спортом, туризмом;
 • одноразові фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи;
 • участь збірних команд вищого навчального закладу в спортивних змаганнях різних рівнів;
 • різні рекреаційні заходи для студентів.
 
Кафедра фізвиховання та спорту має потужну спортивну базу до складу якої входять 4 зали:
 • у спортивному залі № 1 лекційного корпусу (площа 264 м2) проводяться заняття з аеробіки, одноборств;
 • у спортивному залі № 2 головного корпусу (площа 180 м2) проводяться заняття з настільного тенісу та бадмінтону;
 • у спортивно-оздоровчому комплексі по вул. Мирній 13 (спортивний зал № 3), проводяться в ігровому залі (площа 780 м2) заняття з футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, боксу;
 • заняття з пауерліфтингу, гирьового спорту, атлетизму  проводяться в тренажерному залі (площа 80 м2);
 • у шахово-шашковому клубі “ІНЖЕК-ТУРА” (L-21) проводяться навчальні заняття та змагання з шахів та шашок;
 • у спортивному залі № 4 (гуртожиток № 5), який включає 2 спортивних зали площею 30 м2 та 44 м2, проводяться заняття з фізичної реабілітації;
 • у двох гуртожитках існують тренажерні зали, а в п’яти спортивні кімнати з настільного тенісу, для яких придбані сучасні тенісні столи та інвентар для занять з настільного тенісу.
 
Під керівництвом кафедри фізвиховання та спорту діє студентський спортивний клуб «Інжек».
 
 
Навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри фізичного виховання та спорту за останні 5 років (2013-2017)
 
Інформаційне забезпечення дисциплін кафедри фізичного виховання та спорту
Кiлькiсть переглядів: 9201