Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Кафедра менеджменту і бізнесу

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ
 

Рік заснування – 2007  
 
61001, м. Харків, пр. Науки 9а, ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Бібліотечний корпус, 7 поверх, ауд. 703
Тел. +38 (057) 702-01-46 (2-96)
Е-mail: kaf_mb_hneu@ukr.net
 
Завідуюча кафедрою – професор, доктор економічних наук, Лепейко Тетяна Іванівна
 
Кафедра менеджменту та бізнесу готує компетентних фахівців, здатних працювати на посадах керівників різних рівнів та виконувати завдання підготовки й прийняття стратегічних рішень, стратегічного управління, керівництва, тощо.
 
Кафедрою менеджменту та бізнесу ведеться підготовка вітчизняних та іноземних студентів за спеціалізацією «Бізнес-адміністрування» на освітньому рівні бакалавра та магістра. З 2009 року формуються академічні групи, які вивчають всі дисципліни виключно англійською мовою.
 
 
Кафедра менеджменту та бізнесу випускає:
Бакалаврів за спеціальністю «Менеджмент»:
 • Спеціалізація «Бізнес-адміністрування»
 
 
Магістрів за спеціальністю «Менеджмент»:
 • Магістерська програма «Бізнес-адміністрування»
 
 
Магістрів за спеціальністю «Менеджмент соціокультурної діяльності»
 • Магістерська програма «Подієвий-менеджмент»
 
 
Конкурентні переваги бакалаврських та магістерських програм кафедри менеджменту та бізнесу:
 • практичне спрямування та гнучкість до змін економічного середовища;
 • якісна підготовка кваліфікованих керівників;
 • можливість обирати мову навчання (українська або англійська);
 • можливість стажуватися і вчитися в Польщі, Австрії та Швеції (з отриманням європейських дипломів/сертифікатів бакалавра та магістра);
 • використання новітніх методів навчання.
   
Студенти кафедри менеджменту та бізнесу активно приймають участь в творчих, культурних та спортивних заходах та є членами Молодіжної організації Університету. Кожен студент має можливість розкрити свій потенціал та приймати участь у творчих конкурсах та спортивних змаганнях.
 
Наші студенти:
 • переможці і призери Всеукраїнських студентських олімпіад;
 • учасники і переможці конкурсів наукових робіт;
 • учасники і призери Міжнародних науково-практичних конференцій.
 
МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Кафедра здійснює активну міжнародну діяльність, підтримуючи міжнародні зв’язки з, Університетом прикладних наук «Верхньої Австрії» (м. Штайєр, Австрія), Університетом Люлео (м. Люлео, Швеція), Університетом менеджменту охорони праці в Катовіце (м. Катовіце, Польща), Університетом Хуманітас (м. Сосновець, Польща), Гданським Фондом Розвитку Менеджменту (Польща) та Університетом Хакуоха (Японія).
 
Магістерська міжнародна програма

Працює Спільна польсько-українська магістерська програма «Два дипломи» 2D, яка реалізується спільно з Університетом Менеджменту Охорони Праці в Катовіце, Польща.
 
При успішному завершенні програми студенти отримують 2 дипломи державного зразка:
 • Магістра зі спеціальності «Менеджмент», спеціалізація «Бізнес-адміністрування» ХНЕУ ім. С. Кузнеця,
 • Магістра зі спеціальності «Управління проектами» напряму «Менеджмент» Університету менеджменту охорони праці в Катовіце.
 
Зарахування на програму відбувається після вступу до магістратури ХНЕУ ім. С. Кузнеця за спеціальністю «Менеджмент», спеціалізація «Бізнес-адміністрування» (англійською або українською мовою навчання).
 
 
Більш детальна інформація на сайті програми: http://2diploma.blogspot.com
 
Бакалаврські міжнародні програми
 • Австро-українська бакалаврська програма обміну студентами та подвійного диплому
 
У 2012 році набув чинності договір з Університетом прикладних наук Верхньої Австрії (м. Штайєр, Австрія) про Спільну австро-українську програму подвійного диплому та обміну студентами на рівні бакалаврату.
 
Ця програма передбачає підготовку студентів на рівні «бакалавр» за двома напрямами:
 • спеціальність «Менеджмент», спеціалізація «Бізнес-адмінінстрування» на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
 • спеціальність «Маркетинг і глобальні продажі» на базі Університету прикладних наук Верхньої Австрії.
 
Спільна програма реалізується у двох варіантах:
 • Програма обміну студентами, в результаті якої учасники програми отримують диплом бакалавра з «Менеджменту», спеціалізації «Бізнес-адміністрування» ХНЕУ ім. С. Кузнеця та сертифікат за спеціальністю «Маркетинг і глобальні продажі» Університету прикладних наук Верхньої Австрії.
 • Програма подвійного диплому, що передбачає отримання її учасниками двох дипломів бакалавра за спеціальністю «Менеджмент», спеціалізація «Бізнес-адміністрування» ХНЕУ ім. С. Кузнеця та за спеціальністю «Маркетинг і глобальні продажі» Університету прикладних наук Верхньої Австрії.
 
На програму обмуну студентами та подвійного диплому на конкурсній основі приймаються студенти, які навчаються на 2-3 курсі бакалаврату за спеціалізацією «Бізнес-адміністрування» переважно англійською мовою.
 
 
 • Польсько-українська бакалаврська програма WSH
 
З 2016 року почала діяти Спільна польсько-українська бакалаврська програма двох дипломів WSH Бакалавр з Менеджменту Університету Хуманітас, м. Сосновець, Польща.
 
Випускники програми отримують два дипломи:
 • Бакалавра за спеціальністю «Менеджмент» ХНЕУ ім. С. Кузнеця,
 • Бакалавра за спеціальністю «Управління людськими ресурсами» напряму «Менеджмент» Університету Хуманітас (Польща).
 
Зарахування відбувається після успішного завершення 1 курсу і переведення на 2 курс в ХНЕУ ім. С.Кузнеця за спеціальністю «Менеджмент», спеціалізація «Бізнес-адміністрування». За цією програмою розроблено спільний навчальний план, який дозволяє уникнути повторення вивчених дисциплін і за яким на має академічної різниці за дисциплінами, що вивчаються в ХНЕУ ім. С.Кузнеця та Університеті Хуманітас.
 
В програмі можуть приймати участь студенти інших напрямів і спеціальностей ХНЕУ ім. С.Кузнеця за умови співпадіння навчальних програм не менш ніж на 60% і ліквідації студентом академічної різниці власним коштом.
 
 
 
На кафедрі працюють 28 викладачів, з яких 4  доктори економічних наук, 5 – професорів, 15 – кандидатів економічних наук, доцентів. Викладачі кафедри є сертифікованими фахівцями з питань проведення тренінгів, застосування ділової англійської мови,  викладання економіки і менеджменту англійською мовою тощо.
 
Напрямки наукових досліджень
Викладачами кафедри здійснюються наукові розробки за наступними напрямками:
 • Концептуальні засади управління підприємствами в інформаційній економіці.
 • Методологія та технологія управління сучасними підприємствами: теоретичний та практичний аспекти.
 • Трансформація управлінських технологій в умовах економіки вражень.
 
Аспірантура та докторантура:
 
Кафедра здійснює підготовку докторантів та аспірантів, а з 2016 року кафедрою започатковано програму підготовки PhD.
 
Викладачі кафедри займаються підготовкою наукових кадрів вищої кваліфікації.

Тематика дисертаційних досліджень аспірантів, докторантів і здобувачів пов’язана з наступними напрямами:
 • методологія управління підприємством в інформаційному середовищі;
 • планування розвитку економічної системи держави на засадах партнерства;
 • оцінка та забезпечення економічної безпеки машинобудівного підприємства;
 • управління виробництвом на промислових підприємствах в умовах кризи;
 • крос-культурний менеджмент;
 • управління процесами адаптації промисловим підприємством до конкурентного середовища;
 • управління інноваційними процесами на промислових підприємствах тощо.
 
 
За останні роки було захищено 15 кандидатських та 2 докторських дисертації.

За останні три роки викладачами кафедри підготовлено та видано 15 навчальних посібників та підручників та 11 наукових монографій.
 

Інформаційне забезпечення дисциплін кафедри менеджменту і бізнесу
 
 

 

Кiлькiсть переглядів: 12086