Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Кафедра менеджменту

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

 
Рік заснування - 1930
 
61166, Україна, м. Харків, просп. Науки 9-а, 
ХНЕУ ім.. С. Кузнеця, головний корпус, ауд. 225
Тел. +38 (057) 702-02-65 (внутрішній 3-02)
Сайт: http://www.kafmng.hneu.edu.ua/main-ru/
E-mail: kafmngmt@hneu.edu.ua
 
Завідуючий кафедрою – професор, кандидат економічних наук Коюда Віра Олексіївна
 
Кафедра створена в 1930 році, вона здійснює підготовку фахівців за спеціалізацією «Менеджмент організацій і адміністрування». Конкурентною перевагою бакалаврської та магістерської програм кафедри менеджменту є їх практичне спрямування та гнучкість до змін економічного середовища, якісна підготовка кваліфікованих фахівців-менеджерів, безпосереднє застосування отриманих теоретичних засад на реально функціонуючих підприємствах та організаціях.

Головна мета кафедри – підготовка компетентних фахівців, здатних приймати ефективні управлінські рішення щодо планування, організації, мотивації та контролю різних сфер діяльності підприємств, здійснювати організацію виробництва конкурентоспроможних товарів; забезпечувати ефективне управління проектами; організовувати успішний власний бізнес; креативно мислити; працювати в команді.
 
На кафедрі працює 17 викладачів, з них: 2 професори, 11 кандидатів економічних наук.
 
Кафедра випускає за спеціальністю 073 «Менеджмент»:
 • бакалаврів за освітньою програмою (спеціалізацією) «Менеджмент організацій і адміністрування»;
 • магістрів за магістерською програмою «Менеджмент організацій і адміністрування».
 
Випускники спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування» здатні працювати на посадах керівників середньої ланки підприємств усіх форм власності провідних галузей економіки, створювати власний бізнес, організовувати управлінські процеси на підприємствах різних форм власності та організаційно-правових форм.
 
ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ
 
Наукова та творча співпраця:
 
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Тубний завод»;
 • ТОВ СКБ «Укрелектромаш»;
 • ПрАТ "Харківський машинобудівний завод «ПЛІНФА»;

 • ПАТ «Електромашина»;

 • ТОВ «ВТК «Енергомаш»
 • ДП «Завод ім. В.О. Малишева»;

 • ТОВ «ХАДО»;
 • ХФ ТОВ «Богодухівський молзавод»
 • ДП «Харківавтотранссервіс»;

 • ПАТ «Укргазвидобування» філія газопромислове виробництво «Шебелинкагазвидобування»;

 • ТОВ «Торговий Дім «Саноіл»;

 • ПАТ «Харківський інструментальний завод»;

 • ТОВ «PVM Group»;

 • ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я»;

 • ТОВ «Рітейл Тренд»
 • ТОВ з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)»;

 • ТОВ «Харківський м’ясокомбінат»;

 • ТОВ «Технокабель».
 
Напрями співробітництва:
 • Семінари та тренінги для викладачів і студентів;

 • Проходження практики студентами ІІІ-VІ курсу;

 • Робота у складі Державної екзаменаційної комісії;

 • Підвищення кваліфікації викладачів;

 • Проведення днів кар’єри;

 • Працевлаштування випускників кафедри.

 
Наукова діяльність кафедри зорієнтована на виконання госпдоговірних та держбюджетних робіт. За результатами наукових досліджень, членами кафедри здійснюється підготовка та публікації статей в журналах, реферованих виданнях, збірниках та тез доповідей на конференціях.
 
Напрямки наукових досліджень:
 • розвиток менеджменту в умовах зміни концептуальних засад економіки;

 • розроблення теоретично-методичного забезпечення управління підприємствами та його підсистемами;

 • управління організаційними змінами на сучасних підприємствах;

 • організаційно-економічні основи управління підприємством в умовах реалізації інноваційного шляху згідно стратегії розвитку економіки України;

 • управлінські рішення: теорія та практика;

 • сучасні підходи до реінжинірингу бізнес-процесів підприємства.

 
За останні роки колективом кафедри підготовлені та видані 22 наукових монографії, 28 навчальних посібників та підручників, у тому числі 7 – з грифом Міністерства освіти та науки України.
 
На кафедрі існує аспірантура та докторантура, де провідні фахівці здійснюють наукове керівництво аспірантами і здобувачами. Тематика дисертаційних досліджень охоплює наступні проблеми: управління інноваційними процесами й інноваційною діяльністю промислових підприємств, розвитком кар`єри робітників підприємства, життєвим циклом підприємства та товару, адаптацією підприємств до умов світового ринку, інвестиційним забезпеченням інноваційної діяльності підприємства, технічним переозброєнням та модернізацією підприємства на основі концепції маркетингу.
 
Наші студенти:
 • переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент»;

 • переможці і призери Всеукраїнських студентських олімпіад;

 • постійні учасники студентських наукових конференцій, наукових гуртків.

 
Кафедра менеджменту ХНЕУ ім. С Кузнеця гарантує високий рівень викладання дисциплін у відповідності до сучасних вимог менеджменту, а також здійснює заходи щодо підвищення рейтингу університету.
 

 

Кiлькiсть переглядів: 10485