Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Кафедра управління фінансовими послугами

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОСЛУГАМИ
 

 
Рік заснування – 2007
 
61166, м. Харків, пр-т Науки, 9А
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, навчальний корпус №1, ауд. 313, 314.
Тел. +38 (057) 702-18-36, 4-69 (внутрішній)
E-mail: kaffinsv@hneu.edu.ua
Сайт: www.fin.hneu.edu.ua/?page_id=108
 
Завідувач кафедри – професор, доктор економічних наук, заслужений економіст України, член-кореспондент Академії технологічних наук, відмінник освіти України, член НМК МОН зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» Внукова Наталія Миколаївна.
 
Кафедра управління фінансовими послугами готує фахівців, які відрізняються не тільки високою професійністю, а й креативністю у прийнятті управлінських рішень.
 
Кафедра управління фінансовими послугами випускає:
 • бакалаврів за спеціальністю "Фінанси, банківська справа та страхування" (освітньо-професійна програма "Фінанси і кредит") (бакалавр отримує фундаментальну освіту, володіє основами професійних знань, тому має можливість  або почати працювати, або завершити освіту на рівні магістра);
 • магістрів за спеціальністю "Фінанси, банківська справа та страхування".
 
Професійно орієнтоване навчання
 
Філії кафедри:
 • Інвестиційно-консалтингова компанія «Проконсул»;
 • Спілка економістів України;
 • Товариство актуаріїв України;
 • Виробничо-правова компанія «Крона». та ін..
 
Наукове співробітництво:
 • з Академією технологічних наук України (м. Київ) з питань виявлення транскордонних кластерних ініціатив в авіабудуванні та авіації спеціального призначення (розробка організаційного механізму оцінки попиту на авіаційні послуги);
 • з Інститутом правового забезпечення інноваційного розвитку Академії правових наук України з питань правового забезпечення розвитку ринку фінансових послуг за стандартами ЄС;
 • з Інститутом регіональної економіки НАН України (м. Львів) з питань розвитку транскордонних кластерів;
 • з Українським науково-дослідним інститутом екологічних проблем з питань підвищення конкурентоспроможності екологічно безпечної продукції;
 • з агентством США з міжнародного розвитку (USAID) з питань наукових досліджень по захисту прав споживачів фінансових послуг за програмою «Розвиток фінансового сектору» (FINREP) - фінансова грамотність і захист прав споживачів фінансових послуг в Україні;
 • з Комітетом з нерухомості, інвестицій та стратегічного розвитку Харківської філії Європейської Бізнес Асоціації (ЕВА).
 • з Вищою менеджерської школою у Легниці (Польща), Державною вищою техніко-економічною школою в Ярославі (Польща), Закарпатським угорським інститутом ім. Ф. Ракоці ІІ, Харківським національним аграрним університетом ім. В. В. Докучаєва, Хмельницьким національним університетом з питань проведення спільних наукових досліджень, організації науково-практичних конференцій та ін.

Творча співдружність:
 • Харківським територіальним управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку («ХТУ ДКЦПФР») в рамках угоди про наукове співробітництво у сфері підготовки фахівців і підвищення кваліфікації студентів і викладачів з питань розвитку та функціонування фондового ринку та реалізації суспільно корисних ініціатив шляхом участі Університету в проектах, програмах і заходах, які реалізуються управлінням;
 • Дніпропетровської державної фінансової академією в рамках угоди про співпрацю шляхом поглиблення взаємодії та співпраці в різних галузях наукової діяльності, реалізації суспільно корисних проектів і виконанні конкурентоспроможних наукових розробок;
 • Харківським державним технічним університетом будівництва і архітектури та в рамках угоди про співпрацю з питань регіонального та місцевого розвитку в Харківський області та реалізації суспільно корисних ініціатив, проведення науково-дослідних робіт при розробці «Державної стратегії формування та підтримки транскордонних кластерних ініціатив»;
 • Харківським Союзом Страховиків («ХСС») в рамках угоди про співпрацю у сфері підготовки фахівців і підвищення кваліфікації студентів і викладачів з питань розвитку та функціонування ринку страхування і реалізації суспільно корисних ініціатив шляхом участі Університету в проектах, програмах і заходах, які реалізуються «ХСС»;
 • Харківської товарною біржею («ХТБ») у сфері підготовки фахівців та підвищення кваліфікації студентів і викладачів з питань оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності), розвитку та функціонування біржового ринку України, аналізу ринку нерухомості, дослідження інвестиційного клімату регіонів України та реалізації суспільно корисних ініціатив шляхом участі Університету в проектах, програмах і заходах, які реалізуються «ХТБ»;
 • ТОВ «Проконсул» у рамках угоди про співпрацю у сфері підготовки фахівців і підвищення кваліфікації аспірантів і викладачів з питань розвитку та функціонування інвестиційно-консалтингових послуг та реалізації суспільно корисних ініціатив шляхом участі Університету в проектах, програмах і заходах, які реалізуються ТОВ «Проконсул»..
 
Напрями співробітництва:
 • Семінари та тренінги для викладачів і студентів;
 • Проходження практики студентами бакалаврату та магістратури;
 • Робота у складі Державної екзаменаційної комісії;
 • Підвищення кваліфікації викладачів;
 • Проведення Днів кар'єри;
 • Працевлаштування випускників кафедри.
 
На даний час на кафедрі працюють  2 доктори економічних наук, 1 професор, 5 доцентів, 11 викладачів мають науковий ступінь кандидата наук, серед яких є сертифіковані актуарії і фахівці в галузі управління активами і фінансового моніторингу.

Наукова діяльність кафедри орієнтована на виконання госпдоговірних та держбюджетних робіт. За результатами наукових досліджень, членами кафедри здійснюється підготовка та публікації монографій, статей у журналах, в тому числі зареєстрованих в науково-метричних базах, реферованих виданнях, збірниках і тезах доповідей на конференціях.

 Напрями наукових досліджень:
 • Стратегія розвитку ринку фінансових послуг;
 • Розробка фінансової стратегії забезпечення соціальної безпеки підприємства;
 • Сучасні проблеми фінансового моніторингу;
 • Теоретико-методологічні засади формування системи довіри і захист прав споживачів фінансових послуг;
 • Розвиток фінансових послуг в системі соціальної безпеки України;
 • Вибір фінансових стратегій недержавного пенсійного забезпечення суб'єктами підприємництва;
 • Управління ризиками суб'єктів ринку фінансових послуг.
 
Наші студенти переможці та призери:
 • Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Фінанси і кредит»;
 • Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Страхування»;
 • Всеукраїнської олімпіади Київської школи економіки;
 • Всеукраїнської студентської олімпіади на приз UniCredit;
 • Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за 5 напрямами «Фінанси, грошовий обіг та кредит», «Актуальні проблеми інтеграції в ЄС», «Банківська справа», «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», «Державне управління»;
 • Міського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, гуманітарних і технічних наук;
 • Харківського регіонального конкурсу студентських наукових робіт з природничих, гуманітарних і технічних наук;
 • Міжнародного конкурсу наукових робіт молодих вчених, студентів на честь 110-річчя від дня народження Нобелівського лауреата з економіки Саймона Кузнеця;
 • KSE International Student and Teaching Conference «Regional Development – Small Pieces of а Big Success»;
 • Міського конкурсу бізнес-планів;
 • Українського етапу всесвітнього конкурсу CFA.
 
Навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри управління фінансовими послугами (2013-2017)

Інформаційне забезпечення дисциплін кафедри управління фінансовими послугами
Кiлькiсть переглядів: 8385