Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Кафедра фінансів

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

 
Рік заснування – 1994
 
61001, м. Харків, просп. Науки, 9а,
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, лекційний навчальний корпус, 3 поверх, ауд. L–35.
Тел. +38 (057) 702-18-36, 3-79 (внутрішній)
E-mailkaffin@hneu.edu.ua
Сайт: http://www.kaffin.hneu.edu.ua/
facebook: https://www.facebook.com/kaffinhneu/
instagram: kaffin_hneu
telegram: te.me/kaffin
 
Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор ЖУРАВЛЬОВА Ірина Вікторівна.
 
Кафедра фінансів є ВИПУСКОВОЮ КАФЕДРОЮ фінансового факультету.
 
Головна мета кафедри: підвищення якості підготовки фахівців фінансової сфери до рівня, що забезпечить їм можливість зайняти достойне місце в соціумі та успішно працювати за фахом у розбудові суспільства, яке базується на глобальній економіці знань  
 
Кафедра фінансів випускає:
бакалаврів за освітньою програмою "Фінанси і кредит";
 
магістрів за освітньою програмою "Фінанси і кредит", орієнтованою на підготовку компетентних спеціалістів у фінансовій сфері, конкурентоспроможних на ринку праці та здатних до самовдосконалення впродовж власної професійної діяльності;
 
докторів філософії (PhD) зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
 
На даний час на кафедрі працюють 3 доктори економічних наук, 3 професори, 13 доцентів, 8 викладачів мають науковий ступінь кандидата наук, серед яких є магістри економіки та управління Університету Ліон-2 (Франція).
 
Напрями співробітництва кафедри із провідними підприємствами та організаціями:
 • Семінари та тренінги для викладачів і студентів;
 • Проходження практики студентами бакалаврату та магістратури;
 • Робота у складі Державної екзаменаційної комісії;
 • Підвищення кваліфікації викладачів;
 • Проведення днів кар'єри;
 • Працевлаштування випускників кафедри.

Наукова діяльність кафедри орієнтована на виконання госпдоговірних та держбюджетних робіт. За результатами наукових досліджень, членами кафедри здійснюється підготовка та публікації монографій, статей у журналах, в тому числі зареєстрованих в науковометричних базах (Scopus, Web of Science), реферованих виданнях, збірниках і тезах доповідей на конференціях.
 
За останні роки було захищено 7 кандидатських та 2 докторських дисертації.
 
Напрями наукових досліджень:
 • Фінансова стратегія
 • Корпоративні фінанси;
 • Вартісно-орієнтоване управління фінансами підприємств;
 • Фінансовий менеджмент нематеріальних активів;
 • Оптимізація структури капіталу суб’єктів підприємництва
 • Забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва на засадах контролінгу
 • Сучасні проблеми антикризового фінансового управ­ління підприємством
 • Оптимізація дохідної бази місцевих бюджетів
 • Організаційно-методичне забезпечення реструктуризації підприємства
 • Формування стратегії фінансового розвитку підприємств промисловості
 • Мінімізація фінансових ризиків підприємства в роботі з бізнес-партнерами та фінансовими установами.
 
Наші студенти переможці та призери:
 • Всеукраїнської студентської олімпіади з «Фінансів і кредиту»
 • Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент»;
 • Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Державні фінанси»;
 • Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Гроші, фінанси та кредит»;
 • Регіонального конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук;
 • ІІІ Міжнародного  конкурсу студентських наукових робіт “Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку.
 
На кафедрі проводиться робота студентських наукових гуртків за тематикою:
 • «Інноваційний фінансовий менеджмент в умовах економічної нестабільності»,
 • «Проблеми управління фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання в умовах загострення кризових явищ»,
 • «Управління фінансовою безпекою суб’єктів підприємництва в умовах ринкової трансформації економіки України».
 
Кафедра фінансів пропонує спеціально розроблені тренінги для суб’єктів підприємницької діяльності:
 • Тренінг “Фінансовий менеджмент та аналітика“
 • Тренінг “Інвестиційне проектування стратапів“
 • Тренінг “Управління коштами бюджетів“
 • Тренінг “Фінансова безпека бізнесу“
 • Інтернет-трейдинг та віртуальна біржа
 
Більш детальна інформація за посиланням: http://www.kaffin.hneu.edu.ua/navchannya/nashi-perevagi-2/treningovi-tehnologiyi/
 
За останні три роки колективом кафедри видано більше 417  друкованих праць.
 
В тому числі 12 монографій, 8 навчальних посібників, 296 статей у наукових журналах, в тому числі  15 статей в наукових журналах, що індексуються в міжнародних науко метричних базах Scopus, Web of Science, 284 тези доповідей. Науково-педагогічними працівниками кафедри видано 143 науково-методичні розробки.
 
Хочеш стати успішним – стань фінансистом!
 
Запрошуємо навчатися до нас!
 
Навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри фінансів за останні 5 років (2013-2017)

Інформаційне забезпечення дисциплін кафедри фінансів
Кiлькiсть переглядів: 1927