Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Кафедра природоохоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності

КАФЕДРА ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ,

ЕКОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 
Рік заснування – 2017
 
61166, м. Харків, просп. Науки, 9а,
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Перший навчальний корпус, ауд. 505, 506.
Тел. +38 (057) 758-77-08, 4-47 (внутрішній)
E-mail: tebgd@hneu.edu.ua
Сайт: http://www.bgd.hneu.edu.ua
 
Завідувач кафедри – доцент, кандидат географічних наук, Буц Юрій Васильович.
 
Кафедра природоохоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності є загальноуніверситетською кафедрою. Метою кафедри є забезпечення викладання для студентів усіх спеціальностей та усіх форм навчання навчальних дисциплін нормативного блоку (Тренінг-курс «Безпека життєдіяльності», Тренінг-курс «Основи охорони праці» та інші), майнорів технологічного спрямування («Екологія», «Сучасні технологічні системи» та інші).
 
Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують проходження студентами ознайомлювальної та технологічної практик.
 
На кафедрі працюють висококваліфіковані професори, доценти та викладачі, які постійно підвищують свій професійний рівень. Склад кафедри: 15 науково-педагогічних працівників, серед яких 2 професора, 11 доцентів, 1 старший викладач, 1 викладач та 3 інженери із штату допоміжного персоналу.
 
За результатами наукових досліджень члени кафедри здійснюють підготовку  публікацій у наукових виданнях та беруть участь у роботі всеукраїнських та міжнародних конференцій. До наукової роботи кафедри також залучаються студенти.
 
Для вдосконалення освітнього процесу студентів науково-педагогічні працівники кафедри постійно працюють над забезпеченням навчально-методичною літературою майбутніх фахівців в університеті.
 

 

Кiлькiсть переглядів: 1063