Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Кафедра економіки підприємства та менеджменту

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

 
Рік заснування - 1930
 
61166, м. Харків, пр-т Науки, 9а,
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2 корпус, ауд. 40.
Тел. +38 (057) 702-18-34, 3-42 (внутрішній)
E-maіl: kafepmg@hneu.edu.ua
Сайт: http://www.kafepm.hneu.edu.ua/
 
Завідувач кафедри – професор, доктор економічних наук, Шиян Дмитро Вікторович.
 
Кафедра економіки підприємства та менеджменту готує компетентних економістів і організаторів економічної діяльності для підприємств різних форм власності; фахівців в області бізнес-планування, оцінки конкурентоспроможності підприємства і продукції, стратегічному розвитку підприємства, здатних приймати ефективні управлінські рішення щодо діяльності підприємства в сучасних складних умовах господарювання та прогнозувати їх наслідки.
 
Кафедра економки підприємства та менеджменту випускає:
 
Конкурентні переваги підготовки фахівців з ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА:
 • підготовка компетентного фахівця з економіки підприємства, що здатен виконувати професійні завдання та організувати власний бізнес;
 • формування креативного, здатного до системного мислення фахівця, наполегливого у досягненні мети, здатного до роботи у команді;
 • розвиток навичок здійснення ефективних комунікації з бізнес-партнерами та прийняття відповідальності за прийняття рішень.
 
Кафедра економіки підприємства та менеджменту співпрацює з наступними підприємствами:
 • ДП «Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості» (ДП «Гіпрококс»);
 • ДНВП «Об’єднання Комунар»;
 • ПАТ «Турбоатом»;
 • ДП Завод «Електроважмаш»;
 • ПАТ «САН ІнБев Україна»;
 • ТОВ «Техноком»,
 • ПрАТ «Харківський коксовий завод»;
 • АТ «Новий стиль»;
 • КП «Харківводоканал»;
 • ПрАТ «Філіп Морріс Україна»;
 • ВКК «Фактор»;
 • ТОВ «Полюс Лтд», Українсько-Ізраїльське СП;
 • ДП «Дослідницьке господарство «Елітне»;
 • Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрьєва НААН України;
 • ДП «Завод ім. В.А. Малишева»;
 • ПАТ «Харківська бісквітна фабрика»;
 • ПАТ «Харків'янка» та ін.
 
Напрямки співробітництва:
 • Семінари й тренінги для викладачів і студентів;
 • Проходження студентами практики;
 • Робота в складі Державної екзаменаційної комісії;
 • Підвищення кваліфікації викладачів;
 • Проведення днів кар'єри;
 • Працевлаштування випускників кафедри.
 
На кафедрі працюють висококваліфіковані професори, доценти та викладачі, які постійно підвищують свій рівень кваліфікації; мають досвід викладання англійською мовою таких профільних дисциплін кафедри, як «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Міжнародний B2B маркетинг», «Управління інноваціями». Склад кафедри – 20 викладачів, серед яких 4 доктора економічних наук; 5 професорів; 12 доцентів; 13 викладачів мають науковий ступінь кандидата наук; 3 старших викладача.
 
Наукова діяльність кафедри орієнтована на виконання госпдоговірних і держбюджетних робіт. За результатами наукових досліджень членами кафедри здійснюється підготовка та публікації статей у журналах, виданнях, які реферуються, збірниках і оприлюднення тез доповідей на конференціях.
 
Напрямки наукових досліджень:
 • проблеми та перспективи економічного розвитку підприємств;
 • впровадження компетентностного підходу в навчальний процес;
 • оцінка системної ефективності підприємства в сучасних умовах;
 • система управління інноваційними процесами у виробничій діяльності підприємств;
 • управління конкурентоспроможністю підприємства;
 • теоретико-практичні та методичні аспекти підвищення ефективності управління підприємствами;
 • механізм забезпечення енергоефективності діяльності підприємств: теоретичний та практичний аспекти.
 
Наші студенти:
 • переможці та призери Всеукраїнського конкурсу студентських наукових праць з природничих, технічних та гуманітарних наук з напряму «Економіка та управління підприємствами», зі спеціальності «Менеджмент»;
 • переможці та призери Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності «Економіка підприємства»;
 • переможці Міського конкурсу студентських проектів «Харків – місто молодіжних ініціатив»;
 • переможці та призери Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства»;
 • переможці Міжвузівського конкурсу студентських наукових робіт з галузі науки «Економіка та управління в сфері торгівлі»;
 • переможці та призери Всеукраїнського відкритого конкурсу інвестиційних та бізнес-проектів «Малий бізнес та джерела його фінансування»;
 • учасники стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука;
 • постійні учасники студентських наукових конференцій, наукових кружків, студентських наукових форумів;
 • учасники всеукраїнських змагань за вирішенням кейсів «Case Champ»;
 • учасники українських і міжнародних семінарів.
Кiлькiсть переглядів: 12360