Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Кафедра економічного консалтингу

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОГО КОНСАЛТИНГУ

 
Рік заснування – 2017
 
61166, м. Харків, просп. Науки, 9-а,
ХНЕУ, 1 корпус, ауд. 303, 304.
Тел. +38 (057) 702-04-05
E-mail: kafaudit@hneu.edu.ua
Сайт: http://www.kia.hneu.edu.ua
 
Завідуючий кафедрою – професор, доктор економічних наук, Васильєв Олексій Вікторович.
 
Наша кафедра – випускаюча кафедра факультету «Консалтингу та міжнародного бізнесу».
 
Кафедра економічного консалтингу випускає:
 • бакалаврів
 • магістрів
 
В даний час на кафедрі працюють 14 викладачів, які мають багатий досвід практичної роботи в галузі «Управління та адміністрування» спеціальності «Облік та аудит», серед яких чотири професора, 13 мають вчене звання та вчений ступінь.
 
Підготовка магістрів зі спеціальності «Облік і оподаткування» кафедрою економічного консалтингу здійснюється за наступною магістерською програмою: «Фінансовий контроль та експертне дослідження суб’єктів господарювання».
 
Метою магістерської програми є здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок за спеціальністю «Облік та аудит», а саме: ефективного використання теоретичних знань з фінансового контролю на практиці, кваліфікованого застосування його методичних прийомів для оцінки законності та ефективності використання ресурсів суб’єктів господарювання, достовірності їх фінансової звітності, систематизації, узагальнення, оформлення і реалізації результатів різних форм фінансового контролю.
 
У результаті навчання за магістерською програмою «Фінансовий контроль суб’єктів господарювання» формуються наступні компетентності:
 • здатність до оволодіння навичками з бухгалтерського обліку, аудиту, ревізії, державного аудиту, перевірки державних закупівель;
 • здатність застосовувати методику аналізу господарської діяльності підприємств, бюджетних та фінансово-кредитних установ;
 • здатність усвідомлювати нормативну базу, що регламентує порядок здійснення аудиту, державного аудиту, податкового контролю, перевірки державних закупівель, а також порядок діяльності фінансово-кредитних установ, використання бюджетних коштів і майна;
 • здатність до розуміння методології аудиту, ревізії, податкового аудиту, податкового контролю,  перевірки державних закупівель;
 • здатність до усвідомлення принципів законного використання бюджетних коштів та особливостей складання бюджетних програм;
 • здатність визначати фактори ризику фінансово-господарської діяльності та формулювання гіпотез фінансових шахрайств;
 • здатність до оволодіння функціональними можливостями сучасних програмних продуктів, ІТ-технологій, технологічних засобів та способів їх використання в процесі виконання професійної діяльності.
 • здатність проводити ревізію, податковий аудиту, податковий контроль, перевірку державних закупівель;
 • здатність визначати випадки незаконного використання бюджетних коштів і майна;
 • здатність організовувати і проводити наукові дослідження з бухгалтерського обліку,  аудиту та аналізу господарської діяльності
 • здатність викладання економічних дисциплін у навчальних закладах вищої професійної та середньої професійної освіти;
 • здатність використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі;
 • здатність приймати рішення в умовах невизначеності та ризику та нести відповідальність за досягнуті результати.
 
Керівник магістерської програми: Дікань Лариса Василівна, кандидат економічних наук, професор, відомий в Україні вчений-економіст, відмінник освіти України, видатний педагог вищої школи м. Харкова, державний стипендіат видатних діячів освіти.
 
Ім’я Дікань Л. В. занесено в книгу – «Видатні педагоги вищої школи м. Харкова». Нагороджена Золотим знаком ХНЕУ, нагороджена нагрудним знаком МОН України «За наукові досягнення», медаллю Академії педагогічних наук України «Ушинський К. Д.».
 
Філія кафедри:
Північно-східний офіс Держаудитслужби
 
Співробітництво дозволяє:
 • проводити спільну підготовку фахівців;
 • створювати необхідні умови для надання можливості випробувати на практиці та поглибити  отримані в університеті  теоретичні знання студентами;
 • організовувати спільні наукові дослідження викладачів та студентів;
 • залучати провідних фахівців державної фінансової інспекції до викладання профільних дисциплін.
 
Викладачі кафедри постійно підвищують власну кваліфікацію, частина професорсько-викладацького складу є сертифікованими аудиторами та атестованими судовими експертами.
 
Навчальний процес на кафедрі повністю забезпечений інтерактивними комплексами навчальних дисциплін в розрізі кожної дисципліни, завдяки чому студенти мають змогу отримувати повне методичне забезпечення з дисципліни в електронному вигляді, що в остаточному сприятиме економії часу студентів та підвищенню ефективності самостійної роботи.
 
Крім навчального процесу кафедра надає студентам можливість реалізовувати найцікавіші ідеї за допомогою конкурсних дипломних і курсових проектів.
 
Наші студенти:
 • переможці і призери Всеукраїнських студентських олімпіад;
 • учасники і переможці конкурсів наукових робіт;
 • переможці харківських міських конкурсів студентських наукових робіт.
 • переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»;
 • переможці і призери 1-го та 2-го етапів Харківського регіонального конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та соціогуманітарних наук;
 • постійні учасники студентських наукових конференцій, наукових гуртків.
 
Наукова школа:
В межах кафедри економічного консалтингу функціонує наукова школа з підготовки кандидатів економічних наук.
 
Викладачами кафедри за результатами численних наукових досліджень було опубліковано більше 15 монографій та більше 20 навчальних посібників, з яких 8 – з грифом МОН України.
 
Якщо Ви творча людина і мрієте реалізувати себе, ми з радістю на Вас чекаємо!
Нам потрібні творчі та активні студенти.
До зустрічі на кафедрі економічного консалтингу!
Кiлькiсть переглядів: 1764