Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Кафедра бухгалтерського обліку

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 
Рік заснування – 1936 
 
61166, м. Харків, пр-т Науки, 9а, 
ХНЕУ, Головний корпус, ауд. 208, 229.
Тел. +38 (057) 702-18-30, 3-37 (внутрішній)
 
 
 
 
 
 
 
Завідуючий кафедрою – професор, доктор економічних наук, Пилипенко Андрій АнатолійовичСайт http://aapil.ho.ua
 
Кафедра бухгалтерського обліку готує компетентних фахівців, здатних не тільки вести облік, а й організовувати обліково-економічний процес, складати та перевіряти фінансову звітність підприємств за національними та  міжнародними стандартами.
 
Кафедра бухгалтерського обліку випускає
 
бакалаврів за напрямами підготовки:
"Облік і аудит підприємницької діяльності"
"Облік у бюджетних та фінансово-кредитних установах"
 
магістрів за програмами:
"Облік і аналіз підприємницької діяльності"
 • облік витрат операційної діяльності та калькулювання виробничої собівартості продукції;
 • особливості організації бухгалтерського та податкового обліку різних галузей економіки;
 • аналіз за різними напрямками у різних галузях економіки: торгівлі, будівництві, автотранспортних підприємствах, підприємствах сільського господарства;
 • організація та проведення аудиту на підприємствах різних галузей економіки та різних форм власності;
 • складання та аналіз фінансової та податкової звітності підприємства;
 • облік господарських операцій та складання звітності суб'єктів малого підприємництва;
 • облік операцій в сфері зовнішньоекономічної діяльності.
   
"Облік у бюджетних установах"
 • організація обліку, аналіз і аудит доходів і видатків загального та спеціального фонду бюджетних установ;
 • облік та аналіз асигнувань установ органами Держказначейства;
 • звітність бюджетних установ.
   
"Облік у фінансово-кредитних установах"
 • організація обліку, аналіз і аудит кредитно-депозитних операцій;
 • облік і аналіз валютних операцій;
 • організація обліку та аналіз операцій по безготівкових розрахунках в банках;
 • звітність банківських установ.
   
"Стратегічний облік та консолідація інформації в системі конкурентної розвідки"
 • організація обліково-аналітичного забезпечення процесу прийняття стратегічних рішень для підприємств, що функціонують у конкурентному середовищі;
 • визначення інформаційних потреб системи менеджменту та прогнозування аналітичних запитів контрагентів;
 • організація інтеграції облікових даних до системи стратегічного управління та конкурентної розвідки на підприємстві;
 • розробка випереджальних заходів щодо корегування параметрів діяльності й облікового процесу відповідно до можливих змін господарської ситуації;
 • аналіз фінансової та управлінської звітності підприємства.
 
Конкурентною перевагою бакалаврських та магістерських програм кафедри бухгалтерського обліку є їх практичне спрямування та гнучкість до змін економічного середовища, якісна підготовка кваліфікованих бухгалтерів-аналітиків, безпосереднє застосування отриманих теоретичних засад на реально функціонуючих підприємствах, установах банків, бюджетних організаціях.
 
Професійно орієнтоване навчання
 
Філії кафедри:
 • ТОВ "ХЗПТУ";
 • ВАТ "ХМЗ "Світло Шахтаря".
 
Наукова співпраця:
 • Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України.
 • Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів.
 • Харківська обласна громадська організація "Общество аналитиков и профессионалов конкурентной разведки".
 • Міжнародна асоціація інституціональних досліджень.
   
Творча співдружність:
 • ТОВ НВФ "Вест Лабс ЛТД";
 • ТОВ "ХЗПТУ";
 • ДП "Хімреактив";
 • ВАТ ХЕЛЗ "Укрелектромаш";
 • ВАТ "ХМЗ "Світло Шахтаря";
 • ДП "Протон";
 • ВАТ "Коннектор";
 • ДП "Завод ім. Малишева";
 • ЗАТ "ХПЗ";
 • ВАТ "Електроважмаж";
 • ТОВ "Сервісводострой";
 • Харківський патентно-комп'ютерний коледж;
 • кафедра обліку і контролінгу в промисловості Тернопільського національного економічного університету;
 • кафедра обліку і аудиту Донецького національного університету;
 • кафедра бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського університету споживчої кооперації.
 
Напрями співробітництва:
 • Семінари та тренінги для викладачів і  студентів;
 • Проходження практики студентами ІІІ-ІV курсу;
 • Робота у складі Державної екзаменаційної комісії;
 • Підвищення кваліфікації викладачів;
 • Проведення днів кар'єри;
 • Працевлаштування випускників кафедри.
 
На кафедрі працює 40 викладачів, більшість з яких є кандидатами та докторами наук, серед яких є сертифіковані бухгалтери за програмою СІРА та сертифіковані аудитори.
Наукова діяльність кафедри зорієнтована  на виконання госпдоговірних  та держбюджетних робіт. За результатами наукових досліджень, членами кафедри здійснюється підготовка та публікації статей в журналах, реферованих виданнях, збірниках та тез доповідей на конференціях.
 
Напрямки наукових досліджень:
 • удосконалення обліку та управління витратами підприємств різних форм власності;
 • шляхи вдосконалення складання звітності згідно з вимогами П(С)БО та МСБО;
 • впровадження систем стратегічного обліку й консолідація інформації в сфері конкурентної розвідки;
 • організація обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємства та управління рівнем її економічної безпеки.
 
Вчені кафедри підготували понад 20 навчальних посібників з нормативних та вибіркових дисциплін, більшість з яких мають гриф МОНУ.
 
Наші студенти:
 • переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит";
 • переможці і призери Всеукраїнських студентських олімпіад зі спеціальності;
 • переможці і призери 1-го та 2-го етапів Регіонального студентського конкурсу "Аудитор";
 • переможці Міського міжвузівського конкурсу з бухгалтерського обліку "Брейн-ринг;
 • постійні учасники студентських наукових конференцій, наукових гуртків.

 

 

Кiлькiсть переглядів: 23687