Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Захист дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Захист дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» 2013-2014
 
Вступ до захисту дипломних робіт
професор Афанасьєв М.В
 
 
Напрямок «Економіка підприємства»

Дипломна робота
Зінченко Віталій Олександрович
Тема: Розробка заходів щодо підвищення конкурентноздатності підприємства.
Науковий керівник - професор Афанасьєв М.В

 
Дипломна робота
Гвоздик Дар'я Олегівна
Тема: Обгрунтування стратегії підвищення конкурентоспроможності продукції.
Науковий керівник - професор Афанасьєв М.В
 
 
Напрямок «Міжнародна економіка»
 
Дипломна робота
Нестеренко Євгеній Євгенович
Тема: Фінансовий механізм ЗЕД підприємства.
Науковий керівник - доц. Бестужева С. В.
 
 
Напрямок «Маркетинг»
 
Комплексна дипломна робота
Тітова Марія Германівна
Грязнов Олексій Юрійович
Тема: Планування рекламної кампанії підприємства.
Науковий керівник - к.э.н., доц. Бихова О.М.
 
 
Напрямок «Менеджмент»
Дипломна робота
Морозов Андрій Сергійович
Тема: Планування рекламної кампанії підприємства.
Науковий керівник - к.е.н., доц. Близнюк Т.П.
 
Дипломна робота
Кирноз Євгенія Олегівна
Тема: Обгрунтування валютно-фінансових умов зовнішньо-торгових контрактів підприємства.
Науковий керівник - доц. Стахорська С.І.
 

Дипломна робота
Шушура Виталій Юрійович
Тема: Мотивація інтелектуальної праці фахівців.
Науковий керівник - д.е.н., проф. Ястремськая О.М.

 
 
Напрямок «Финанси і кредит»
Дипломна робота
Шевченко Екатерина Сергіївна
Тема: Оцінка впливу оподаткування на зайнятість населення.
Науковий керівник - к.е.н., доц. Найденко О.Є.
 
Дипломна робота
Садченко Катерина Миколаївна
Тема: Діагностика та попередження фінансової кризи на підприємстві.
Науковий керівник - к.е.н., проф.Журавльова І.В.
 
 
Напрямок «Облік і аудит»
Дипломна робота
Жиліна Юлія Петрівна
Тема: Технологія обліку та ревізії праці та її оплати.
Науковий керівник - к.е.н., проф. Дікань Л.В.

Дипломна робота
Костенко Віталіна Миколаївна
Тема: Обгрунтування технології обліку та аналізу біологічних активів на сільськогосподарському підприємстві.
Науковий керівник - к.э.н., доц.Писарчук О.В.
 
Дипломна робота
Міняйленко Катерина Олександрівна
Тема: Розробка технології обліку, аналізу та аудиту кредитної діяльності комерційного банку і формування інформації про ефективність її реалізації.
Науковий керівник - к.е.н., проф. Іванієнко В.В.
 
 
Напрямок «Туризм»
Дипломна робота
Бердник Інна Олександрівна
Тема: Формування системи інформаційного забезпечення для поліпшення якості вьездних турзма.
Науковий керівник - к.е.н., доц. Преображенська О.С.
 
 
Напрямок «Технологія електронних мультимедійних видань»
Дипломна робота
Нгуєн Тієн Зунг
Тема: Редизайн та розширення функціоналу сайту «Харківські файли».
Науковий керівник - к.е.н., доц. Завгородня О.С.
 
Сябро Софія Дмитрівна
Тема: Розробка інтерактивного комплексу для навчання дітей англійської мови.
Науковий керівник - к.е.н., доц. Грабовський Є.М.
 
 
Напрямок «Комп’ютерні науки»
Дипломна робота
Дорохов Михайло Олександрович
Тема: Моделювання взаємодії суб'єктів ринка.
Науковий керівник - к.е.н., доц. Ушакова І.О.
 
Дипломна робота
Жикін Дмитро
Свистунов Юрій
Удовенко Тимофій
Тема: Розробка модуля для допомоги людям з порушенням розвитку нервової системи на основі календарного планування.
Науковий керівник - к.т.н., проф. Щербаков О.В.
 
 
Напрямок «Компьютерные технологии и системы издательско-полиграфических производств»

Дипломна робота
Булулукова Альона Володимирівна
Тема: Автоматизація оформлення вихідних відомостей книжкових видань.
Науковий керівник - к.ф-м.н., доц. Сисоєва Ю.А
 
 
Напрямок «Управління персоналом та економіка праці»

Дипломна робота
Ляшенко Катерина Сергіївна
Тема: Шляхи удосконалення процесу відбору управлінського персоналу на виробничому підприємстві.
Науковий керівник - к.е.н., доц. Лаптєв В.І.
 
 
Напрямок «Прикладна статистика»

Комплексна дипломна робота
Боброва Аліна Євгеніївна
Тема: Статистичний аналіз і визначення тенденцій підготовки фахівців з вищою освітою в Україні.
Науковий керівник - д.е.н., проф. Раєвнєва О.В.
 
Лисенко Ольга Вікторівна
Тема: Статистичний аналіз попиту ринку праці на фахівців з вищою освітою.
Науковий керівник - к.е.н., викладач. Чанкіна І.В.
 

 

Кiлькiсть переглядів: 13948