Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Діаграма структури програми навчання в кредитах ЄКТС

Діаграма структури програми навчання в кредитах ЄКТС, опис дисциплін

 

Шифр, галузь знань
Код спец-ті
Назва спеціальності
Спеціалізації ХНЕУ ім. С. Кузнеця  (бакалаври)
Магістерські програми ХНЕУ ім. С. Кузнеця
01. Освіта
011
Науки про освіту
-
05. Соціальні та поведінкові науки
051
Економіка
Прикладна економіка
055
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
з 2017/2018 н. р.
 
056
Міжнародні економічні відносини
 
06. Журналістика
061
Журналістика
07. Управління та адміністрування
071
Облік і оподаткування
Оподаткування
072
Фінанси, банківська справа та страхування
073
Менеджмент
Менеджмент інноваційної діяльності
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Логістика
Бізнес-адміністрування
Управління проектами
Управління фінансово-економічною безпекою
Управління навчальним закладом
Адміністративний менеджмент
074
Публічне управління та адміністрування
 
075
Маркетинг
076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
12. Інформаційні технології
121
Інженерія програмного
забезпечення
Інженерія програмного
забезпечення
з 2017/2018 н.р.
 
12. Інформаційні технології
122
Комп’ютерні науки та інформаційні технології
18. Виробництво та технології
186
Видавництво та поліграфія
24. Сфера обслуговування
242
Туризм

 

Кiлькiсть переглядів: 1536