Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Центр університетської успішності

Agence Universitaire de la Francophonie

Унiверситетська Агенцiя Франкофоніï

Харкiвський нацiональний економiчний унiверситет iмені Семена Кузнеця

Центр унiверситетськоï успiшностi

 
ХНЕУ iм. С. Кузнеця є асоцiйованим членом  потужноï мiжнародноï унiверситетськоï асоцiаціï «Agence Universitaire de la Francophonie» (Унiверситетська Агенцiя Франкофоніï), яка об’єднує бiльше 800 унiверситетiв 96 краïн свiту. Головна мiсiя УАФ – розширення, координацiя та змiстовне наповнення мiжнародного унiверситетського спiвробiтництва у галузях освiти, науки та культури. Створений за пiдтримки УАФ Центр унiверситетськоï успiшностi ХНЕУ iм. С. Кузнеця став головним осередком регiональноï унiверситетськоï франкофоніï.
 
Центр унiверситетськоï успiшностi (ЦУУ) вiдкриває можливостi:
 
 • оволодiти за допомогою новiтнiх методик французькою мовою на рiвнi професiйного спiлкування i стати бiльш конкурентноздатним на нацiональному та мiжнародному ринку працi;
 • продовжити навчання у магістратурі або аспірантурі провідних університетів Франції і отримати відповідний університетський диплом європейського зразку;
 • пройти професійне стажування на провідних підприємствах Франції та інших країн Європи;
 • підвищити кваліфікацію викладачів французької мови та дисциплін, які викладаються на французькій мові на основі новітніх Т.І.С.Е.;
 • мати доступ до друкованих та закритих джерел електронної інформації у різних галузях науки і техніки;
 • приймати участь у міжнародних науково-освітніх заходах (конференції, семінари, симпозіуми, круглі столи) безпосередньо або через систему відеоконференції; друкувати статті та іншу наукову продукцію у провідних виданнях Європи;
 • долучитися до культурних надбань Франції та франкомовних країн світу.
 
Більш детально з діяльністю ЦУУ  ви можете ознайомитись за наступними посиланнями:
https://ru-ru.facebook.com/Centre-de-r%C3%A9ussite-universitaire-CRU-Kharkiv-539282062813105/
https://vk.com/crukh
http://revues-eco.refer.org/CRU/?page_id=135
https://www.youtube.com/watch?v=Sn4WDM5XsPw
 
Харків, пр. Науки, 9а, 61166 Україна, бібліотечний корпус, кім. 403а
тел. (057) 702 10 46, (095) 653 06 57
E-mail: cru@hneu.edu.ua
 
 
Кiлькiсть переглядів: 1259