Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Післядипломна освіта

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА

Рік заснування – 1974
 
61166, м. Харків, пр-т Науки, 9а,
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Другий навчальний корпус, ауд. 7.
Тел. +38 (057) 702-18-33
E-mail: deppgrad@ksue.edu.ua
 
 Каждый день, в который вы не пополнили своего образования
хотя  бы маленьким, но новым для вас куском знания...
считайте бесплодно и невозвратно для себя погибшим.
К. С. Станиславский
 
Координатор Післядипломної освіти — заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), к.е.н., проф. Лукашев Сергій Валерійович.
 
Відділ заочної, дистанційної та післядипломної освіти пропонує
програми підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників на 2016-2017 навчальний рік
 
Програми підвищення кваліфікації:
 • Розробка персональних навчальних систем
 • Застосування пакетів програм для створення аудіовізуальних навчально-методичних розробок
 • Технологія створення електронних видань
 • Розвиток комунікативної компетентності у науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів (ВЕС)
 
Реєстрація до груп підвищення кваліфікації здійснюється у 7 каб.(2 навч. корп.), тел. 702-18-33 (3-04, 3-06).
 
Основні напрями роботи в сфері післядипломної освіти
 
Підвищення кваліфікації
 
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця пропонує програми підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників за такими напрямами:
 
Найменування програми
Структурний підрозділ
Розробка персональних навчальних систем
кафедра інформатики та комп'ютерної техніки
Застосування пакетів програм для створення аудіовізуальних навчально-методичних розробок
кафедра інформатики та комп'ютерної техніки
Технології роботи з аудиторією
кафедра економіки та маркетингу
Технологія створення електронних видань
кафедра інформаційних систем
Розвиток комунікативної компетентності у науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
педагогіки та іноземної філології
 
 Для підприємців різних галузей народного господарства пропонуються такі напрями підвищення кваліфікації:
 
Найменування програми
Структурний підрозділ
Керівник
Менеджмент інноваційної діяльності підприємства
кафедра економіки, організації та планування діяльності підприємства
завідувач кафедри економіки, організації та планування діяльності підприємства доктор економічних наук, професор ЯСТРЕМСЬКА О.М.
Управлінські рішення в системі менеджменту підприємства
кафедра менеджменту
завідувач кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, професор, КОЮДА В.О.
Розвиток теорії та практики маркетингу
кафедра економіки та маркетингу
завідувач кафедри маркетингу доктор економічних наук, професор ОРЛОВ П.А.
Удосконалення методики викладання математики за допомогою впровадження інтерактивної технології застосування комп'ютерних програм
кафедра вищої математики
завідувач кафедри вищої математики доктор економічних наук, професор МАЛЯРЕЦЬ Л.М.
Проблема управління фінансами підприємства в умовах глобалізації
кафедра фінансів
завідувач кафедри фінансів кандидат економічних наук, доцент ЖУРАВЛЬОВА І.В.
Менеджмент персоналу
кафедра управління персоналом
завідувач кафедри управління персоналом доктор економічних наук, професор НАЗАРОВА Г.В.
Нові тенденції в теорії і практиці управління регіональним розвитком
кафедра публічного адміністрування та регіональної економіки
завідувач кафедри публічного адміністрування та регіональної економіки, доктор економічних наук, доцент ГАВКАЛОВА Н.Л.
Управління фінансовими послугами
кафедра управління фінансовими послугами
завідувач кафедри управління фінансовими послугами доктор економічних наук, професор ВНУКОВА Н.М.
 
Програми підвищення кваліфікації можуть бути змінені і доповнені відповідно до вимог замовника
 
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця ЗАПРОШУЄ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ТРЕНІНГУ!
 
ТРЕНІНГ «УПРАВЛІННЯ КОШТАМИ БЮДЖЕТІВ»
 
Викладач: к.е.н., доцент Юшко С.В.
 
Обсяг, годин: 32 год.
 
Цільова аудиторія: фахівці фінансово-економічних підрозділів, особи, які бажають удосконалити знання у сфері державних фінансів.
 
Мета тренінгу: формування знань щодо організації та управління бюджетним процесом на державному та місцевому рівнях, вивчення теоретичних засад формування доходів бюджету, здійснення видатків, опанування основами виконання бюджету за доходами та видатками; формування навичок ведення бюджетного обліку, складання звітів про виконання бюджету, здійснення контролю за використанням бюджетних коштів.
 
Завдання тренінгу:
 • опанування базових засад планування дохідної і видаткової частин бюджету, засвоєння основ проведення кошторисних розрахунків;
 • набуття навичок використання програмно-цільового методу при формуванні показників бюджету;
 • вивчення порядку організації виконання бюджету за доходами, у тому числі касового виконання бюджету;
 • формування навичок щодо взяття бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань, здійснення платежів;
 • засвоєння основ здійснення державних закупівель;
 • набуття практичного досвіду ведення бюджетного обліку, формування бюджетної та фінансової звітності про виконання бюджету;
 • засвоєння основ контрольно-ревізійної роботи з бюджету.
 
Компетентності, що формуютсья під час тренінгу:
 • здатність здійснювати планування показників доходів та видатків бюджету;
 • здатність до формування бюджетних запитів;
 • вміння організовувати ведення бюджетного обліку за відповідними формами та системами;
 • вміння складати бюджетну та фінансову звітність про виконання бюджету та проводити її аналіз;
 • здатність оптимізувати показники бюджетного дефіциту і державного боргу;
 • здатність до встановлення комунікативного контакту з управліннями Державної казначейської служби, фінансовими управліннями, територіальними органами Державної фіскальної служби, іншими контролюючими органами;
 • здатність самостійно приймати та реалізовувати управлінські рішення у сфері управління бюджетним процесом, застосовувати надбання світового досвіду.
 
З питань підвищення кваліфікації та участі у тренінгу звертатися:
Тел. +38 (057) 702-18-33; 3-04, 3-06 (внутрішні) (Мазур Марія Олександрівна)
E-mail: deppgrad@hneu.edu.ua
 
Заявка на участь у тренінгу
 
Спільні освітні програми з провідними ВНЗ Європи

Спільна франко-українська програма підготовки магістрів MBA «Бізнес-інформатика» ("Master of Business Administration" – Магістр ділового адміністрування)
 
Навчання: 3 семестри в ХНЕУ ім С. Кузнеця за участю професорів університету Ліон 2. 4-й семестр – стажування на підприємствах Франції протягом 6 місяців. Навчання здійснюється на контрактній основі. Випускники програми отримують диплом магістра зі спеціальності “Бізнес адміністрування” (ХНЕУ ім С. Кузнеця) та  диплом магістра зі спеціальності «Інформатика прийняття рішень та статистика в менеджменті» (Університет Ліон-2).

Відповідальні за програму:
к.е.н., професор, зав кафедри інформаційних систем
Золотарьова Ірина Олександрівна
Моб. +38 (067) 759-61-58     
 
д.е.н., професор, зав кафедри економіки та маркетингу
Орлов Петро Аркадійович
Моб. +38 (050) 647-81-00     
 
викладач кафедри економіки та маркетингу
Нагаївська Дар'я Юріївна
Моб. +38 (063) 492-17-28
 
Спільна франко-українська программа підготовки магістрів МВА “Туризм”
 
Навчання: 3 семестри в ХНЕУ ім С. Кузнеця за участю професорів університету Ліон 2. 4-й семестр – стажування на підприємствах Франції протягом 6 місяців. Навчання здійснюється на контрактній основі.
Випускники програми отримують диплом магістра з бізнес-адміністрування (ХНЕУ ім С. Кузнеця) та диплом магістра зі спеціальності «Туризм. Культурна спадщина. Дозвілля” (Університет Ліон-2).
 
Відповідальні за програму:
к.е.н., професор, заступник керівника 
(проректор з науково-педагогічної роботи)
Єрмаченко Володимир Єгорович
 
доцент кафедри туризму Колісник Максим Миколайович
 
Тел. +38 (057) 702-11-90
 
ВЕС (Business English Certificate)

Business English Certificates  (BEC)  кембріджські іспити на знання ділової англійської мови. Іспити ВЕС створені для тих, хто працює або збирається працювати в сфері міжнародного бізнесу. Іспити ВЕС оцінюють вміння використовувати англійську мову в контексті міжнародного бізнесу, а також вміння кандидата спілкуватися англійською мовою на певному рівні з колегами та клієнтами. ВЕС тестує практичні навички володіння мовою в реальних робочих ситуаціях, але при цьому не вимагає спеціальних знань у бізнесі.
Іспит ВЕС розрахований на кандидатів з різним рівнем володіння англійською мовою та включає в себе тести трьох різних ступенів складності: BEC Preliminary, BEC Vantage, BEC Higher. Іспит ВЕС охоплює перевірку 4 мовних навичок, кожна з яких оцінюється окремо (крім ВЕС Р, де Reading Writing об'єднані в один блок.):
 • Reading (читання);
 • Writing (писання);
 • Listening (аудіювання);
 • Speaking (розмовна практика).
 
З 2013 року Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця визнаний Кембриджськім університетом як Центр підготовки кандидатів до участі у незалежному міжнародному тестуванні щодо оцінювання рівня володіння діловою англійською мовою.
 
А у 2014 році ХНЕУ ім. С. Кузнеця був нагороджений Золотим Знаком Кембриджського університету.
 
   
 
 
 
 
За шість років участі в програмі кількість кандидатів, що отримали сертифікат, становить 456 осіб.
 
Зарахування на курси для підготовки до складання іспиту здійснюється на початку кожного навчального року. Додаткова інформація:
Тел. +38 (057) 702-18-33
Тел. +38 (057) 702-18-23
 
Відділ заочної, дистанційної та післядипломної освіти запрошує бажаючих
пройти PRE-TEST по ВЕС (Business English Certificates) на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця
 
12.09.2016 р. у ХНЕУ ім. С. Кузнеця буде проводитися PRE-TEST по ВЕС (Business English Certificates) з метою розуміння свого рівня володіння діловою англійською мовою. Початок проведення о 13:55 у 325 аудиторії головного корпусу.
 
ВЕС — це курси для підготовки до складання кембріджськіх іспитів з діловою англійською мовою.
 
З питань реєстрації  (додаткової інформації) звертатися за адресою: пр-т. Науки, 9-А, 2 корп., 7 каб.; тел. 702-18-33 (3-04, 3-06).
 

 

Кiлькiсть переглядів: 23815