Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Післядипломна освіта

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА

Рік заснування – 1974
 
61166, м. Харків, пр-т Науки, 9а,
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Другий навчальний корпус, ауд. 7.
Тел. +38 (057) 702-18-33
E-mail: deppgrad@ksue.edu.ua
 
 
Координатор Післядипломної освіти — заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), к.е.н., проф. Лукашев Сергій Валерійович.
 
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
ЗАПРОШУЄ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ТРЕНІНГАХ!
 
 
Найменування тренінгу
Відео
(презентації)
Викладач-тренер
Тривалість тренінгу
(годин)
Презентація
доц. Власенко Т.А.
72
Презентація
проф. Гавкалова Н.Л., доц. Власенко Т.А.,
72
Презентація
проф. Дікань Л.В., доц. Крівцова Т.О.
72
Відеопрезентація
доц. Гаврильченко О.В.
20
доц. Котлик А.В.
20
 
доц. Степаненко Н.О.
8
 
доц. Юшко С.В.
32
Відеопрезентація
доц. Кліменко О.М., доц. Мащенко М.А.
16
Відеопрезентація
доц. Кліменко О.М., доц.  Мащенко М.А.
16
 
викл. Кузнецов О.В.
20
доц. Заславська К.А.
16
Презентація доц. Матвієнко-Біляєва  Г.Л. 20
доц. Письмак В.О.
16
 
доц. Юшко С.В.
32
Державний фінансовий аудит
проф. Дікань Л.В., доц. Крівцова Т.О.
36
Внутрішній контроль та внутрішній аудит в органах державного сектора
проф. Дікань Л.В., доц. Крівцова Т.О
36
Фінансовий аудит та аудит ефективності використання коштів державного бюджету
Презентація проф. Дікань Л.В., доц. Крівцова Т.О 36
 
З питань участі у тренінгу звертатися:
Тел. +38 (057) 702-18-33; 3-04, 3-06 (внутрішні) (Мазур Марія Олександрівна)
E-mail: deppgrad@hneu.edu.ua
 
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
пропонує програми підвищення кваліфікації, тренінги для науково-педагогічних працівників
 

Основні напрями роботи в сфері післядипломної освіти
 
Найменування програми
Структурний підрозділ
Розробка персональних навчальних систем (презентація)
кафедра інформатики та комп'ютерної техніки
кафедра інформатики та комп'ютерної техніки
Технології роботи з аудиторією
кафедра економіки та маркетингу
Технологія створення електронних видань
кафедра інформаційних систем
Розвиток комунікативної компетентності у науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
кафедра педагогіки та іноземної філології
Створення та просування навчально-освітніх сайтів
кафедра комп’ютерних систем та технологій
кафедра інформатики та комп'ютерної техніки
 
Для фахівців підприємств, організацій або установ різних галузей економіки пропонуються такі напрями підвищення кваліфікації:
 
Найменування програми
Керівник
Менеджмент інноваційної діяльності підприємства
завідувач кафедри економіки, організації та планування діяльності підприємства доктор економічних наук, професор ЯСТРЕМСЬКА О.М.
завідувач кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, професор, КОЮДА В.О.
Розвиток теорії та практики маркетингу
завідувач кафедри маркетингу доктор економічних наук, професор ОРЛОВ П.А.
Удосконалення методики викладання математики за допомогою впровадження інтерактивної технології застосування комп'ютерних програм
завідувач кафедри вищої математики доктор економічних наук, професор МАЛЯРЕЦЬ Л.М.
Проблема управління фінансами підприємства в умовах глобалізації
Завідувач   кафедри   фінансів,   доктор  економічних  наук,  професор ЖУРАВЛЬОВА І.В.
Менеджмент персоналу
завідувач кафедри управління персоналом доктор економічних наук, професор НАЗАРОВА Г.В.
Нові тенденції в теорії і практиці управління регіональним розвитком (презентація)
завідувач кафедри публічного адміністрування та регіональної економіки, доктор економічних наук, професор ГАВКАЛОВА Н.Л.
Управління фінансовими послугами
завідувач кафедри управління фінансовими послугами доктор економічних наук, професор ВНУКОВА Н.М.
Державний фінансовий контроль в умовах реформування системи управління державними фінансами (презентація)
завідувач кафедри контролю і аудиту, кандидат економічних наук, професор ДІКАНЬ Л.В.                                                                 
Процесний підхід в управлінні
Завідувач кафедри менеджменту та бізнесу доктор економічних наук, професор  ЛЕПЕЙКО Т.І.
Завідувач   кафедри   фінансів,   доктор  економічних  наук,  професор ЖУРАВЛЬОВА І.В.
Завідувач   кафедри   фінансів,   доктор  економічних  наук,  професор ЖУРАВЛЬОВА І.В.
Завідувач   кафедри   фінансів,   доктор  економічних  наук,  професор ЖУРАВЛЬОВА І.В.
 
Програми підвищення кваліфікації можуть бути змінені і доповнені відповідно до вимог замовника.
 
Реєстрація до груп підвищення кваліфікації здійснюється у 7 каб.(2 навч. корп.), тел. 702-18-33 (3-04, 3-06).
 
Спільні освітні програми з провідними ВНЗ Європи

Спільна франко-українська програма підготовки магістрів (Два диплома) за спеціальністю 122 «Компютерні науки та інформаційні технології»
 
Навчання: 3 семестри в ХНЕУ ім С. Кузнеця за участю професорів університету Ліон 2. 4-й семестр – стажування на підприємствах Франції протягом 6 місяців. Навчання здійснюється на контрактній основі. Випускники програми отримують диплом магістра зі спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (ХНЕУ ім С. Кузнеця) та диплом магістра зі спеціальності «Інформатика прийняття рішень та статистика в менеджменті» (Університет Ліон-2).

Керівник проектної групи (гарант освітньої програми):
к.е.н., професор,
Алексієв Володимир Олегович
Тел. (+38)0938155817
Е-mail: aleksiyev@gmail.com
 
Спільна франко-українська программа підготовки магістрів 242 «Туризм»
 
Навчання: 3 семестри в ХНЕУ ім С. Кузнеця за участю професорів університету Ліон 2. 4-й семестр – стажування на підприємствах Франції протягом 6 місяців. Навчання здійснюється на контрактній основі. Випускники програми отримують диплом магістра з туризму (ХНЕУ ім С. Кузнеця) та диплом магістра зі спеціальності «Туризм. Культурна спадщина. Дозвілля» (Університет Ліон-2).
 
Керівник проектної групи (гарант освітньої програми):
к.е.н., професор, заступник керівника 
(проректор з науково-педагогічної роботи)
Єрмаченко Володимир Єгорович
Тел. +38 (057) 702-11-89 (3-22)
 

Business English Certificates (BEC) – кембріджські іспити на знання ділової англійської мови. Іспити ВЕС створені для тих, хто працює або збирається працювати в сфері міжнародного бізнесу. Іспити ВЕС оцінюють вміння використовувати англійську мову в контексті міжнародного бізнесу, а також вміння кандидата спілкуватися англійською мовою на певному рівні з колегами та клієнтами. ВЕС тестує практичні навички володіння мовою в реальних робочих ситуаціях, але при цьому не вимагає спеціальних знань у бізнесі.
 
Іспит ВЕС розрахований на кандидатів з різним рівнем володіння англійською мовою та включає в себе тести трьох різних ступенів складності: BEC Preliminary, BEC Vantage, BEC Higher. Іспит ВЕС охоплює перевірку 4 мовних навичок, кожна з яких оцінюється окремо (крім ВЕС Р, де Reading Writing об'єднані в один блок.):
  • Reading (читання);
  • Writing (писання);
  • Listening (аудіювання);
  • Speaking (розмовна практика).

 

З 2013 року Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця визнаний Кембриджськім університетом як Центр підготовки кандидатів до участі у незалежному міжнародному тестуванні щодо оцінювання рівня володіння діловою англійською мовою.

У 2014 році ХНЕУ ім. С. Кузнеця був нагороджений Золотим Знаком Кембриджського університету.
За шість років участі в програмі кількість кандидатів, що отримали сертифікат, становить 458 осіб.
 
У березні 2017 року на базі  ХНЕУ ім. С. Кузнеця планеється проведення PRE-TEST за рівнем Vantage. З питань реєстрації та додаткової інформації звертатись до 7 кабінету 2 навчального корпусу.
 
Зарахування на курси для підготовки до складання іспиту здійснюється на початку кожного навчального року. Додаткова інформація:
Тел. +38 (057) 702-18-33; 3-04, 3-06 (внутрішні) (Мазур Марія Олександрівна)
Тел. +38 (057) 702-18-23
 
   
 
 
 

 

Кiлькiсть переглядів: 29190