Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

C3QA

 

 

Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості

третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог

574273-EPP-1-2016-1-AM-EPPKA2-CBHE-SP C3QA

 
 
Тривалість проекту: 15 жовтня 2016 – 14 жовтня 2019
 
Цільова група: викладачі та студенти програм третього рівня вищої освіти
 
Координатор: Араік Навоян, проректор
Контакти: тел: 374 10 24-96-48,
e-адреса: erasmusplus@ufar.am
 
Партенство:
 
 • Фонд “Французький університет Вірменії”, Вірменія
 • Єреванська державна академія образотворчого мистецтва, Вірменія
 • Єреванський державний університет, Вірменія
 • Фонд національного центру забезпечення якості професійної освіти, Вірменія
 • Міністерство освіти і науки Республіки Вірменія, Вірменія
 • Південно-Казахстанський державний університет ім. М. Ауезова, Казахстан
 • Казахський університет гуманітарних наук і права, Казахстан
 • Незалежна казахстанська агенція з забезпечення якості освіти, Казахстан
 • Міністерство освіти і науки Казахстану, Казахстан
 
 
 • Національний університет Монголії, Монголія
 • Університет Отгонтенгер, Монголія
 • Монгольська національна рада з питань акредитації освіти, Монголія
 • Міністерство освіти і науки Монголії, Монголія
 • Університет Ліон 3 ім. Жана Муліна, Франція
 • Університет Оверн Клермон-Феран 1, Франція
 • Вища рада з питань оцінки науково-дослідницької роботи і вищої освіти, Франція
 • Університет Алькали, Іспанія
 • Університет Яна Кохановського в Кельце, Польща
 • Міністерство освіти і науки України, Україна
 • Київський національний торговельно-економічний університет, Україна
 • Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Україна
 
Мета та завдання проекту:
Мета проекту полягає у внеску в становлення суспільства знань у Вірменії, Казахстані, Монголії та Україні через запровадження та операціоналізацію дієвої системи забезпечення якості програм третього рівня вищої освіти на основі інтернаціоналізації.
 
Завдання проекту:
 • розробити національну рамкову політику забезпечення якості програм третього рівня вищої освіти в контексті вимог щодо європейської інтеграції;
 • сформувати на базі діючих освітніх систем з метою ефективного введення в дію внутрішні та зовнішні системи забезпечення якості програм третього рівня вищої освіти;
 • запровадити зовнішню та внутрішні системи забезпечення якості для підвищення якості програм третього рівня вищої освіти;
 • стимулювати інтернаціоналізацію програм третього рівня вищої освіти спільними зусиллями ключових учасників проекту та засобами міжрегіонального співробітництва.
 
Напрямки діяльності за проектом:
 • розробка регуляторних засад (в тому числі стандартів та процедур) забезпечення якості програм третього рівня вищої освіти у Вірменії, Казахстані, Монголії та Україні;
 • формування інститутів зовнішньої системи забезпечення якості програм третього рівня вищої освіти;
 • заснування підрозділів внутрішнього забезпечення якості у вузах;
 • розробка політики та регламентів внутрішнього забезпечення якості програм третього рівня вищої освіти;
 • пробна акредитація суб'єктів надання освітніх послуг за програмами третього рівня вищої освіти.
 

Очікувані результати: https://c3-qa.com/project-documents/
 
 • регуляторна база забезпечення якості програм третього рівня вищої освіти у Вірменії, Казахстані, Монголії та Україні;
 • створений повнофункціональний орган забезпечення якості програм третього рівня вищої освіти у Вірменії, Казахстані, Монголії та Україні;
 • функціонуючі підрозділи внутрішнього забезпечення якості у партнерських вузах Вірменії, Казахстану, Монголії та України.
 • діюча політика та регламенти внутрішнього забезпечення якості програм третього рівня вищої освіти;
 
 
 • рішення щодо акредитації партнерських вузів Вірменії, Казахстану, Монголії та України за програмами третього рівня вищої освіти.

Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця; www.hneu.edu.ua
тел.: +380577020304, факс: +380577020717
Відповідальна особа:
Ірина ЗОЛОТАРЬОВА, к.е.н., радник ректора щодо міжнародних проектів
Контакти: тел.: +380677596158; +380997218145; e-адреса: iryna.zolotaryova@hneu.net

 

Кiлькiсть переглядів: 97