Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

BEC

BEC (Business English Certificates)

 
 
Business English Certificates (BEC) – кембріджські іспити на знання ділової англійської мови. Іспити ВЕС створені для тих, хто працює або збирається працювати в сфері міжнародного бізнесу. Іспити ВЕС оцінюють вміння використовувати англійську мову в контексті міжнародного бізнесу, а так само вміння кандидата спілкуватися англійською мовою на певному рівні з колегами та клієнтами. ВЕС тестує практичні навички володіння мовою в реальних робочих ситуаціях, але при цьому не вимагає спеціальних знань у бізнесі. Щорічно іспит ВЕС здає більше 1000 000 чоловік і цифра ця постійно збільшується завдяки визнанню сертифіката. Роботодавці різних країн просять надати сертифікат ВЕС при влаштуванні на роботу. Все більша кількість компаній (наприклад, Sony Ericsson, Shell, Vodafone, Bayer, Coca-Cola) використовують іспит ВЕС, як тренінг-курс для співробітників, а університети включають здачу цього іспиту в навчальну програму. Іспит ВЕС розрахований на кандидатів з різним рівнем володіння англійською мовою та включає в себе тести трьох різних ступенів складності: BEC Preliminary, BEC Vantage, BEC Higher. Іспит ВЕС охоплює 4 мовні навички, кожна з яких оцінюється окремо (крім ВЕС Р, де Reading та Writing об'єднані в один блок): Reading (Читання); Writing (Написання); Listening (Аудіювання); Speaking (Розмовна практика).
 
 
Результати іспиту

Загальна оцінка виставляється за кількістю балів за іспит в цілому. Таким чином, для того щоб здати іспит необов'язково набирати багато балів по кожному з чотирьох тестів. Підсумкові результати із зазначенням того, як кандидат пройшов кожен блок іспиту, можна подивитися на сайті, ввівши індивідуальні дані, які висилаються кандидатам після реєстрації разом з розкладом. Результати можна дізнатися приблизно через 1 місяць після здачі іспиту. Сертифікати можна отримати в центрі тестування приблизно через 6 тижнів після результатів.
 
ВЕС Preliminary (Business English Certificates Preliminary)

Business English Certificates Preliminary (ВЕС Preliminary) – тест, розроблений для визначення рівня володіння діловою лексикою англійської мови на рівні Intermediate за Європейською Шкалою Рівнів. Цей сертифікат свідчить про володіння англійською мовою в обсязі, що дозволяє скласти резюме, заповнити анкету та надати особисту інформацію.
Кандидатам, які успішно склали іспит ВЕС Preliminary присвоюють рівень В1:
Pass   140-153 points
Merit 154-159 points.
Присвоюють рівень В2:
Distinction 160-170 points
Кандидатам, які не склали іспит ВЕС Preliminary, але набрали 120-139 points, отримують рівень А2 за Європейською Шкалою Рівнів.
 
ВЕС Vantage ( Business English Certificates Vantage)

Business English Certificates Vantage (ВЕС Vantage) – другий за складністю іспит на знання ділової англійської мови, розрахований на кандидатів, що володіють мовою на рівні Upper-Intermediate за Європейською Шкалою Рівнів і здатних використовувати англійську в повсякденному діловому спілкуванні, вести прийом відвідувачів, повноцінно виконувати роботу в офісі.
 
Кандидатам, які успішно склали іспит ВЕС Vantage присвоюють рівень В2:
Grade A 180-190 points
Grade B 174-179 points
Grade C 160-173 points.
 
Кандидатам, які не склали іспит ВЕС Vantage, але набрали 140-159 points, отримують рівень В1 за Європейською Шкалою Рівнів.
 
 
Згідно з наказом МОН № 13 від 14.01.16 року “Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам” (http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/50592/ ) для отримання вченого звання Доцент необхідно мати сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з англійської мови (перелік рекомендованих міжнародних тестів на знання англійської мови як іноземної зазначено у додатку 1) або наявність у здобувача не менш як 10 праць, опублікованих англійською мовою у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science та не є перекладами з інших мов.

Додаткову інформацію можна отримати на сайті www.Cambridge ESOL.org
 
З 2013 року Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця визнаний Кембриджськім університетом як Центр підготовки кандидатів до участі у незалежному міжнародному тестуванні щодо оцінювання рівня володіння діловою англійською мовою. За шість років участі в програмі кількість кандидатів, що отримали сертифікат, становить 503 особи.
 
У 2014 році ХНЕУ ім. С. Кузнеця був нагороджений Золотим Знаком Кембриджського університету.
 
Зарахування на курси для підготовки до складання іспиту здійснюється на початку кожного навчального року. Додаткова інформація:
Тел. +38 (057) 702-18-33; 3-04, 3-06 (внутрішні) (Мазур Марія Олександрівна)
Тел. +38 (057) 702-18-23
 
Відділ заочної, дистанційної та післядипломної освіти запрошує бажаючих пройти
PRE-TEST по ВЕС (Business English Certificates) на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
 
19.02.2018 р. буде проводитися PRE-TEST по ВЕС Preliminary (Business English Certificates) з метою розуміння свого рівня володіння діловою англійською мовою. Для цього потрібно обов'язково зареєструватися у 3 каб. 2 корп. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, або за  телефоном 702-18-33 (3-04).
 
Час проведення з 12:10 по 15:30 у 415 аудиторії головного корпусу.
 
22.02.2018 р. буде проводитися PRE-TEST по ВЕС Vantage (Business English Certificates) з метою розуміння свого рівня володіння діловою англійською мовою. Для цього потрібно обов'язково зареєструватися у 3 каб. 2 корп. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, або за  телефоном 702-18-33 (3-04).
 
ВЕС Vanage 1 группа - час проведення з 10:15 по 13:45 у 311 аудиторії першого корпусу.
ВЕС Vanage 2 группа - час проведення з 12:10 по 15:30 у А-4 аудиторії .
        
ВЕС — це курси для підготовки до складання кембріджськіх іспитів з діловою англійською мовою.
 
По вопросам реєстрація  (додаткової інформації) звертатися до 3 каб. 2 корп., тел. 702-18-33 (3-04).

   
 
 
 

 

Кiлькiсть переглядів: 19478