Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Аудиторія А7 Економічної Науки

Аудиторія Економічної теорії

 
В аудиторії встановлено бюсти мислителів – визначних представників основних напрямів економічної думки: Ж.-Б. Кольбера (меркантилізм), Ф. Кене (фізіократи), А. Сміта, Д. Рікардо, Т.-Р. Мальтуса (класична школа), Р. Оуена (соціалізм), Ф. Ліста (протекціонізм), Г. фон Шмоллера (історична школа), А. Маршалла (неоклассичний напрям), Т. Веблена (інституціоналізм), Дж. М. Кейнса (кейнсіанство).
 
Кiлькiсть переглядів: 999