Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Прийом на навчання за освітнім ступенем бакалавра на основі ступенів бакалавра, спеціаліста, магістра

Правила прийому до ХНЕУ ім. С. Кузнеця в 2016 році за освітнім ступенем бакалавра на основі здобутих ступенів
бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

 

Правила прийому
 
Програма вступного екзамену з фахового випробування
 

 

Кiлькiсть переглядів: 18131