Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

ВСТУП НА ОСНОВІ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

ВСТУП НА ОСНОВІ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

 

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
 
Витяг з Правил прийому до ХНЕУ ім. С. Кузнеця при вступі за освітнім ступенем бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста
 
Додаток 1 (Додаток 2 до Правил прийому в 2018 році) «Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра

ПРОГРАМА фахового вступного випробування за освітнім ступенем «БАКАЛАВР» (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста). Спеціальності: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 242 «Туризм»

 
ПРОГРАМА фахового вступного випробування за освітнім ступенем «БАКАЛАВР» (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста). Спеціальності: 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 125 «Кібербезпека», 186 «Видавництво та поліграфія»
 
Перелік споріднених спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста при вступі на скорочений термін навчання за освітнім ступенем бакалавра
 
Зразок екзаменаційного білету з усного фахового випробування при вступі за освітнім ступенем бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста
 
Перелік документів для вступу за освітнім ступенем бакалавр (скорочений термін навчання)
 
Вартість навчання
 
Строки подання документів до ХНЕУ ім. С. Кузнеця в 2018 році для абітурієнтів, які вступають за освітнім ступенем бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста
 
 
 
 
 
Розклад вступних екзаменів
 
Результати вступних випробувань:
 
Кiлькiсть переглядів: 43084