Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

ПРИЙОМ НА ОСНОВІ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

ПРИЙОМ НА ОСНОВІ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

 

Витяг з Правил прийому до ХНЕУ ім. С. Кузнеця при вступі за освітнім ступенем бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста
 
Додаток 1 (Таблиця 3 до Правил прийому в 2017 році) «Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра

ПРОГРАМА фахового вступного випробування за освітнім ступенем «БАКАЛАВР» (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста). Спеціальності: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 242 «Туризм»

ПРОГРАМА фахового вступного випробування за освітнім ступенем «БАКАЛАВР» (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста). Спеціальності: 122 «Комп’ютерні науки», 186 «Видавництво та поліграфія»
 
Перелік споріднених спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста при вступі на скорочений термін навчання за освітнім ступенем бакалавра
 
Зразок екзаменаційного білету з усного фахового випробування при вступі за освітнім ступенем бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста
 
Перелік документів для вступу за освітнім ступенем бакалавр (скорочений термін навчання)
 
Вартість навчання
 
Строки подання документів до ХНЕУ ім. С. Кузнеця в 2017 році для абітурієнтів, які вступають за освітнім ступенем бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста
 
Обсяг державного замовлення у Харківському національному економічному університету імені Семена Кузнеця за освітнім ступенем БАКАЛАВРА (технікум) у 2017 році
 
Розклад вступних екзаменів
 
Результати вступних випробувань:
 
Кiлькiсть переглядів: 36619