Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

ПРИЙОМ НА ОСНОВІ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

ПРИЙОМ НА ОСНОВІ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

 

Правила прийому на скорочений термін навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста
 
Додаток 1 (Таблиця 3 до Правил прийому в 2017 році) «Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

ПРОГРАМА фахового вступного випробування за освітнім ступенем «БАКАЛАВР» (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста). Спеціальності: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

ПРОГРАМА фахового вступного випробування за освітнім ступенем «БАКАЛАВР» (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста). Спеціальності: 122 «Комп’ютерні науки», 186 «Видавництво та поліграфія»
 
 
Перелік документів для вступу за освітнім ступенем бакалавр (скорочений термін навчання)
 
Вартість навчання
 
Розклад вступних екзаменів
  • денна форма навчання
  • заочна форма навчання
  • Співбесіда для окремих категорій вступників
 
Результати вступних випробувань:
  • денна форма навчання
  • заочна форма навчання
 
Кiлькiсть переглядів: 30577