Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Діючі наукові проекти

ПЕРЕЛІК ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ТА ПРИКЛАДНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ,

ЯКІ ВИКОНУЄ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ У 2018 РОЦІ.

 
  • № № 54/2018-2020 «Ризик-орієнтований підхід у забезпеченні протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення». Керівник  д.е.н., професор Колодізєв О.М.
  • № 53/2016-2018  «Теоретичні та методичні основи створення системи підтримки електронного навчання у вищій школі нового покоління». Керівник  д.е.н., професор Пономаренко В.С. (відповідальний виконавець д.е.н., професор  Пушкар О.І.)
  • № 40/2017-2018 «Формування системи внутрішнього забезпечення якості освіти у вищому навчальному закладі». Керівник к.е.н., доцент Полякова Г.А.
  • № 41/2017-2018 «Розробка методичного та модельно-інформаційного забезпечення інституційної автономії ВНЗ». Керівник  д.е.н., професор Раєвнєва О.В.
  • № 44/2017-2019 «Розвиток механізму активізації експортної діяльності підприємств в умовах торгівельних війн та інтеграційних процесів». Керівник  к.е.н., доцент Серпухов М.Ю.
Кiлькiсть переглядів: 13045