Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Діючі наукові проекти

ПЕРЕЛІК ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ТА ПРИКЛАДНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ,

ЯКІ ВИКОНУЄ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ У 2017 РОЦІ.

 
 • № 50/2015-2017 «Стратегічне управління життєдіяльністю підприємств на основі інвестування для забезпечення гідної якості трудового життя». Керівник д.е.н., професор Ястремська О.М.  
 • № 51/2015-2017 «Консолідація обліково-аналітичної інформації в організації управління безпекою інноваційного розвитку великомасштабних економіко - виробничих   систем:   теорія  та  методологія». Керівник д.е.н., професор Пилипенко А.А.
 • № 52/2015-2017 «Розроблення методології соціально-економічного розвитку регіону на підґрунті формування системного базису синтезованого капіталу та інформаційної інфраструктури». Керівник  д.е.н., професор Гавкалова Н.Л.
 • № 53/2016-2018  «Теоретичні та методичні основи створення системи підтримки електронного навчання у вищій школі нового покоління». Керівник  д.е.н., професор Пономаренко В.С. (відповідальний виконавець д.е.н., професор  Пушкар О.І.)
 • № 40/2017-2018 «Формування системи внутрішнього забезпечення якості освіти у вищому навчальному закладі». Керівник к.е.н., доцент Полякова Г.А.
 • № 41/2017-2018 «Розробка методичного та модельно-інформаційного забезпечення інституційної автономії ВНЗ». Керівник  д.е.н., професор Раєвнєва О.В.
 • № 42/2016-2017 «Розробка теоретико-методологічного та інформаційно-модельного забезпечення системи рейтингування наукової активності ВНЗ України». Керівник к.е.н., професор Єрмаченко В.Є.
 • № 43/2016-2017 «Формування науково-технологічної платформи гармонізації суспільно-економічних інтересів України у світовому економічному просторі». Керівник д.е.н., доцент Лабунська С.В.
 
Наказ МОН про результати експертизи анотованих запитів
Кiлькiсть переглядів: 11464