Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Діючі наукові проекти

ПЕРЕЛІК ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ТА ПРИКЛАДНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ,

ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ У 2016 РОЦІ.

 
 1. № 50/2015-2017 «Стратегічне управління життєдіяльністю підприємств на основі інвестування для забезпечення гідної якості трудового життя». Керівник д.е.н., професор Ястремська О.М.  
 2. № 51/2015-2017 «Консолідація обліково-аналітичної інформації в організації управління безпекою інноваційного розвитку великомасштабних економіко - виробничих   систем:   теорія  та  методологія». Керівник д.е.н., професор Пилипенко А.А.
 3. № 52/2015-2017 «Розроблення методології соціально-економічного розвитку регіону на підґрунті формування системного базису синтезованого капіталу та інформаційної інфраструктури». Керівник  д.е.н., професор Гавкалова Н.Л.
 4. № 53/2016-2018 «Теоретичні та методичні основи створення системи підтримки електронного навчання у вищій школі нового покоління». Керівник  д.е.н., професор Пономаренко В.С. (відповідальний виконавець д.е.н., професор  Пушкар О.І.).
 5. № 40/2015-2016 «Планування, моніторинг, самооцінка діяльності і розвитку вищого навчального закладу». Керівник Пономаренко В.С. (відповідальний виконавець к.е.н., доцент Полякова Г.А.).
 6. № 41/2015-2016 «Розробка концептуально-методичного та модельного забезпечення механізму управління державним замовленням в межах ВНЗ для підготовки фахівців з вищою освітою відповідно до потреб ринку праці». Керівник д.е.н., професор Раєвнєва О.В.
 7. № 42/2016-2017 «Розробка теоретико-методологічного та інформаційно-модельного забезпечення системи рейтингування наукової активності ВНЗ України». Керівник к.е.н., професор Єрмаченко В.Є.
 8. № 43/2016-2017 «Формування науково-технологічної платформи гармонізації суспільно-економічних інтересів України у світовому економічному просторі». Керівник д.е.н., доцент Лабунська С.В.
 
Наказ МОН про результати експертизи анотованих запитів
Кiлькiсть переглядів: 9584